Nina Melsom er direktør for arbeidsliv i NHO. Foto: Moment studio
Nina Melsom er direktør for arbeidsliv i NHO. Foto: Moment studio

Halvparten av oss jobber i ferien

5 av 10 jobber når vi egentlig skulle tatt ferie. Det viser en årlig NHO-undersøkelse. I undersøkelsen svarer 4 av 10 at de har jobbet mer enn 5 timer per uke mens de skulle hatt ferie. For unge er tilsvarende tall nesten 6 av 10.

Undersøkelsen ble utført av Ipsos for NHO etter sommerferien i fjor, og viser en svak nedgang fra året før.

– Verken arbeidsgivere eller ansatte er tjent med et arbeidsliv der de ansatte ikke får koblet helt av i ferien sin. Det er grunn til bekymring dersom skillet mellom jobb, ferie og fritid blir mer og mer visket ut, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

Endrede vaner de siste årene kan være årsaken til at jobb, ferie og fritid når sklir over i hverandre.

– Under pandemien ble vi vant til å jobbe hjemme og på hytta, og vi er kanskje mindre bevisste på å skille jobb og privatliv. På sikt kan det føre til slitasje, stress og lavere produktivitet. Vi følger nå tett med på både de positive og negative konsekvensene av et mer fleksibelt arbeidsliv, sier Melsom.

Det bør ikke være helt opp til den enkelte å sette rammen for hvordan de skal jobbe. Her må arbeidsgiver bruke styringsretten til å sette grenser til det beste for de ansatte og for bedriften.

– Fleksibilitet i jobbhverdagen er bra så lenge det er innenfor rammer som sikrer et godt arbeidsliv og høy produktivitet, men vi må unngå en trend der vi jobber når vi burde koblet av. Det er verken sunt eller produktivt på sikt, sier Melsom.

Alarmerende utvikling for de unge 

64 prosent i aldersgruppen 18 til 29 svarer at de har jobbet når de skulle hatt ferie. Det er på linje med året før

– Sånn skal det ikke være. De unge skal stå lenge i arbeidslivet, og det er ekstra viktig at de tidlig får gode rutiner for å koble helt av. Forskning viser at vi ikke har godt av å gå med et høyt stressnivå over tid, og ferien er til for å hvile og lade batteriene, avslutter Melsom.