CEO og gründer av Cutters Kristian Solheim. FOTO: Presse
CEO og gründer av Cutters Kristian Solheim. FOTO: Presse

– Heller går i fengsel enn å tilby kontanter som betalingsmetode

I en verden der teknologiske fremskritt og digitale løsninger stadig endrer våre daglige rutiner, er debatten om bruk av kontanter blitt mer aktuell enn noensinne. Frisørkjeden Cutters AS har satt fokus på spørsmålet ved å nekte kontantbetaling i over syv år, noe som har utløst en bredere samtale om lovgivning, forbrukerrettigheter og samfunnsberedskap.

Diskusjonen kulminerte da Cutters-sjef Kristian Solheim uttalte at han heller går i fengsel enn å tilby kontanter som betalingsmetode i salongene.

Dette kom som svar på et lovforslag fra regjeringen som har som mål å styrke forbrukernes rett til å betale med kontanter i betjente forretningslokaler.

Uenighet om fremtidens betalingsystemer

Cutters AS er en av flere aktører som har kastet seg inn i kampen om fremtidens betalingssystemer.

Selskapet argumenterer for at dagens samfunn er i ferd med å gå kontantfritt, og at de derfor ikke ser behovet for å akseptere kontanter.

Økte kostnader for både virksomheten og kundene

På den andre siden har organisasjonen Ja til kontanter tatt til orde for å opprettholde retten til å betale med kontanter for å inkludere de som ikke er komfortable med digitale verktøy.

Solheim hevder at pålegg om kontantbetaling vil resultere i økte kostnader for både virksomheten og kundene, og at dagens betalingssystemer er mer kostnadseffektive og tidsbesparende.

Motstanden mot kontanter som betalingsmiddel er ikke unik for Cutters, da flere bedrifter og organisasjoner også har gått i samme retning.

Viser dypere problematikk

Den norske regjeringens lovforslag har som mål å tydeliggjøre forbrukernes rett til å betale med kontanter i betjente forretningslokaler.

Cutters ønsker å digitalisere alt som kan digitaliseres. FOTO: Malin Huusmann

Dette har skapt polarisering mellom de som støtter kontantløs betaling og de som mener at kontantene må opprettholdes som et tvunget betalingsmiddel av hensyn til beredskap og inkludering.

Debatten viser også en dypere problematikk knyttet til teknologisk fremgang.

Balanse mellom individuelle rettigheter og samfunnsmessige hensyn

Mens noen ser kontantløse betalingssystemer som en praktisk utvikling som reflekterer den moderne livsstilen, argumenterer andre for at det å opprettholde muligheten for kontantbetaling er avgjørende for å beskytte sårbare grupper og sikre samfunnets beredskap.

Dagens situasjon setter spørsmålstegn ved balansen mellom individuelle rettigheter og samfunnsmessige hensyn.

Med lovforslaget under høring, er det klart at denne debatten ikke har funnet sin endelige løsning.