EPSI NORGE: Kundetilfredshet 2023 privatmarked
EPSI undersøker kundetilfredsheten blant selskaper i en rekke forskjellige bransjer. Denne gangen i sparing- og investeringstjenester. På bildet ser du Fredrik Høst og Sindre Brochmann. FOTO: EPSI

Dette er landets mest og minst fornøyde strømkunder

Det er stor variasjon i kundetilfredshet hos strømselskapene. 

EPSI Rating legger i dag frem resultatene fra en ny måling av kundeopplevelsen med strømselskapene i Norge.

Studien, som er den 14. studien i rekken, baserer seg på dybdeintervjuer med nesten 3000 personer og bedrifter rundt om i Norge.

NTE på topp

NTE topper lister over kundetilfredshet. Denne prestasjonen markerer en forbedring fra forrige år, noe som indikerer en dynamisk og kundesentrert tilnærming hos selskapet.

Det er tydelig at NTEs fokus på å tilby attraktive og konkurransedyktige strømavtaler har vært en nøkkelfaktor i denne suksessen.

Kundesentrert service, konkurransedyktige priser, og et fokus på samfunnsansvar

Deres prissetting har vist seg også å være spesielt konkurransedyktig, noe som har bidratt til selskapets positive omdømme blant forbrukere.

Videre har NTE skilt seg ut som et pålitelig og brukervennlig selskap, med en sterk forpliktelse til samfunnsansvar som har resonert godt med kundenes verdier.

Denne kombinasjonen av kundesentrert service, konkurransedyktige priser, og et fokus på samfunnsansvar har gitt NTE et solid grunnlag for kundelojalitet og posisjonert dem som en fremtredende aktør i den norske strømbransjen.

Tibber rett bak

Tett bak NTE finner vi Tibber, som har opprettholdt sin sterke posisjon i bransjen med en score på 72,4.

Dette resultatet er i tråd med fjorårets og viser en stabilitet og konsistens i tjenestene de tilbyr.

Tibber har gjort bemerkelsesverdige fremskritt når det gjelder forbedring av faktureringsrutinene, et område som har stor betydning for kundetilfredshet.

Videre har Tibber fortsatt å tilby noen av de mest konkurransedyktige prisene på markedet, noe som utvilsomt har bidratt til deres fortsatte suksess og kundelojalitet.

Viser en stabilitet og konsistens i tjenestene de tilbyr

Tibbers evne til å kombinere konkurransedyktige priser med forbedrede tjenester og effektive faktureringsrutiner har ført til en sterk kundelojalitet og en solid markedsposisjon.

Denne balansen mellom pris og kvalitet har ikke bare bidratt til deres suksess i den siste kundetilfredshetsundersøkelsen, men har også posisjonert dem som en sterk konkurrent i det norske energimarkedet.

NorgesEnergi på bunn

NorgesEnergi kom på bunnplasseringen. Denne posisjonen reflekterer en rekke utfordringer og områder for forbedring.

En av de mest fremtredende utfordringene for NorgesEnergi synes å være en betydelig usikkerhet blant deres kunder angående relevansen og tilpasningen av strømavtalene til deres individuelle behov.

Mange kunder hos NorgesEnergi svarer at de er usikre på om strømavtalene de har i dag er den rette for dem og etterspør mer relevant kommunikasjon fra selskapet

Mange kunder har gitt uttrykk for at de er usikre på om de nåværende strømavtalene de har med NorgesEnergi faktisk er de mest gunstige for dem.

I tillegg til usikkerheten om strømavtalenes relevans, har det også kommet frem et tydelig ønske fra kundene om mer relevant og engasjerende kommunikasjon fra NorgesEnergi.

Dette indikerer at det er et betydelig rom for forbedring i hvordan selskapet kommuniserer med sine kunder, ikke bare i frekvens, men også i kvalitet og relevans av informasjonen som deles.

400% lavere strømpris i år, enn i fjor

I løpet av 2022 nådde strømprisene historisk høye nivåer, og energikrisen gjorde strøm til et høyaktuelt tema.

Det resulterte i at strømselskaper og strømavtaler ble diskutert som aldri før, og har gjort folk flest oppmerksomme på sin egen avtale.

I år er statusen en ganske annen. Tall fra SSB viser at kraftprisen i snitt var 400% høyere da fjorårets studie ble gjennomført. Det er en av flere grunner til at strøm ikke lengre er høyinteresse på lik linje som i fjor.

Mer «normale» nivåer av forbrukerbevissthet om eget strømforbruk

Med en betydelig reduksjon i strømprisene, indikerer årets måling at færre forbrukere nå oppgir å ha en detaljert forståelse av sitt strømforbruk, hvor 34% svarer «vet ikke».

Dette antyder en retur til mer «normale» nivåer av forbrukerbevissthet om eget strømforbruk.

Med prisfall og normalisering av markedet, har interessen og oppmerksomheten rundt strømpriser og avtaler avtatt.