Smiling biracial female in earphones studying making notes
FOTO: fizkes - stock.adobe.com

Dette bør du måle dine kundesenteragenter på

Dette er de 5 topp KPI’ene (Key Performance Indicator) du, som kundesenterleder, bør rette fokuset mot.

For noen som jobber i kundesenteret kan alle målingene være stressende, mens for andre er det en motiverende faktor. Det er en delikat balanse mellom hva man burde og ikke burde legge vekt på.