Design uten navn (6)

De beste på kundeservice: Offentlig sektor

KSIndeks kan nå avsløre til Kundeserviceavisen hvem som er blant topp 3 til å vinne pris for Norges beste kundeservice i kategorien Offentlig. Vinneren skal kåres under Kundeservicedagene 2024 i Oslo 5. juni.

Årets kundeservice er kåringen av Norges beste virksomhet på kundeservice. Prisen er basert på Kantars store kundesentermåling, KSindeks, med over 20 000 intervjuer hvert år.

– I offentlig sektor, hvor tjenestene er like essensielle som vann, jobber våre kundeservicehelter utrettelig for å sikre at hver borger blir møtt med ekspertise, effektivitet og ekte omsorg, skriver ChatGPT om de utvalgte.

Blant de beste i landet

KSindeks har over 250 000 respondenter i sin erfaringsbase, og er med dette Norges største og mest representative studie innen kundeservice.

Det er kundenes tilbakemeldinger på kundeservice og kundesentre i Norge.

KSIndeks måler egne kunders tilfredshet med kundeservicen i en virksomhet. Den måler områder som ventetid, serviceinnstilling, kompetanse, løsningsgrad, kundetilfredshet, anbefalingsgrad og mye mer.

Norges største og mest representative studie innen kundeservice

Svarene fra dette utvalget danner grunnlaget for KSIndeks-målingen og KSIndeks-prisene.

Kandidatene som nå er blant topp 3 i sin kategori har ifølge kundene alle jobbet hardt, ytt det de kan og gitt god service. Det er derfor de nå hylles blant kundene, og er blant de beste i landet i sin bransje.

Kundenes utvalgte favoritter innen Offentlig sektor er …

Statens vegvesen

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge.

– Statens vegvesens ønsker å lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi, skriver de på egen nettside.

Skatteetaten

Skatteetaten skal tilrettelegge for inntekter til det offentlige gjennom riktig og effektiv fastsettelse og innkreving av skatter og avgifter vedtatt av Stortinget.

– I Skatteetaten jobber litt over 7 000 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet, skriver de på egen nettside.

Sykehuspartner

Sykehuspartner leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst.

– Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, skriver de på egen nettside,

Vinneren skal kåres under festmiddagen på Kundeservicedagene 2024 i Oslo 5. juni.


KSIndeks-målingen startet i 2010. Kantar var ansvarlig for KSIndeks frem til 2021, og bidrar fremdeles med datainnsamling og analyse. CustomerTrends overtok ansvaret for KSIndeks høsten 2022.

CustomerTrends eier Kundeserviceavisen.