Stein Einride Schiller Opsahl er 
strategisk rådgiver i Knowit Experience.
Stein Einride Schiller Opsahl er strategisk rådgiver i Knowit Experience.

Big data verdiløst uten kundeempati

Aldri har markedsførere visst så mye om kundene sine, men likevel viser en rekke undersøkelser paradoksalt nok at kundene aldri har vært mer misfornøyd med markedsføringen.

I dag står bedrifter ved et skille, hvor selskaper som jobber i siloer og ikke evner å være designdrevet eller bruke kundedata riktig, faller fra. Utfordringene er som regel knyttet til å samle inn relevant data og å bruke den riktig.

Hva preger virksomheter som får dette til?

Veldig mange bedrifter er for nærsynte, og noe av dette skyldes dårlige og lite tilpassete løsninger for å skape gode kundeopplevelser. Endringene skjer så raskt og er så tydelige, at kundeopplevelsen nå topper toppsjefenes to do-liste. CX (Customer Experience) er mye mer enn marketing, og CMO-ene opplever nå økte forventninger når det gjelder å fokusere på nettopp CX, til tross for at de ikke har fullstendig kontroll på dette området. Bedrifter som lykkes preges av at de er rigget for å lytte og gi kundetilbakemeldinger hele tiden. De klarer å tilføre empati i kundedialogen, de respekterer personvernet og de evner å motivere egne ansatte til å ta eierskap til kontinuerlig å forbedre kundeopplevelsen. Vi skal se nærmere på dette nedenfor.

En fragmentert og post-demografisk verden

Hver eneste dag opplever vi minst 150 mikroøyeblikk. Det er om å gjøre å fange disse og destillere ut «Jeg ønsker å kjøpe»-øyeblikkene. Det betyr at man må aspirere til å være til stede når kundene aktivt og passivt gir fra seg informasjon; enten det dreier seg om husholdning, familie, hobby eller jobb. Det holder ikke å benytte god gammeldags demografi for å segmentere, for verden er blitt superfragmentert og kanaluniversene ekstremt komplekse. Man må evne å lytte hele tiden. Når passer det å forstyrre, når passer det å friste, og når passer det å lansere en call to action? Mikroøyeblikkene dreier seg om «Jeg vil se. Jeg vil vite. Jeg vil finne. Jeg vil kjøpe.»

«Åtte av ti bedrifter tror de leverer gode kundeopplevelser. Kun åtte prosent av kundene er enige.»

Nye verktøy står i kø

Åtte av ti bedrifter tror de leverer gode kundeopplevelser, men kun åtte prosent av kundene er enige. For å bedre på denne brøken mangler det ikke på tilbud om rådgivningstjenester og stadig nye verktøy. Grunntanken er å tiltrekke seg flere kunder gjennom å tilføre kunder mer (opplevd) verdi.

Sagt på en annen måte: Vi må gjøre virksomheter mer empatiske, menneskelige og personlige gjennom markedsføring, salg og kundeservice. For å lykkes trenger man en god kundedatabase og en integrert verktøykasse hvor verktøy og data snakker med hverandre.

Runddansen vi kaller Internet of Things

Vår verden vil i enda sterkere grad henge sammen i et overgripende økosystem: Tingenes Internett. For å kunne være reelt opptatt av kundene, må man utnytte denne runddansen, og analyseselskapet Gartner har funnet ut hva som preger dem som klarer det.

Seks karaktertrekk som preger kundesentriske virksomheter

1. Lytter kontinuerlig til hva kundene sier
Kunder gir oss aktivt og passivt informasjon som vi kan bruke til å jobbe mot sterke kundeopplevelser. Det gjør du ved å kombinere sosiale medier, samt web og app-analytisk tilnærming når du skal samle data fra digitale kanaler. Gode relevante kundedata gir deg:

  • Kjøpshistorikk – predikere fremtidige besøk og skreddersy tilbud
  • Lokasjon – matche geografi og dingser
  • Kundenes interesser – mulig å avgrense tilbud og skape behov som kunden kanskje ikke hadde før hun kom på besøk
  • Kundens venneunivers – gir dypere forståelse for et individ samt skaleringsmuligheter

«Å vie seg med kundene, krever at du vet nok til å være relevant.»

Stein Einride Schiller Opsahl

  • Strategisk rådgiver i Knowit Experience
  • Jobber med merkevarestrategier, merkevareledelse og forretningsutvikling
  • Foredragsholder
  • Entreprenør
  • Medgründer i et av de største teknologi-, kommunikasjons- og merkevarebyråene i Norden