Skjermbilde 2021-12-02 kl. 20.44.30

Målinger | #6 | Traction

Traction er et nytt målverktøy for omdømmebygging, merkevarebygging og kommunikasjon. Det er utviklet for norske forhold av selskapet Apeland, sammen med professor Peggy Brønn og Norstat.

Apeland har tatt utgangspunkt i internasjonal forskning og 20 års erfaring med omdømmemålinger, samt samtaler med norske kommunikasjonssjefer.

Ambisjonen er klar: Traction skal være markedets beste verktøy for måling av omdømme og effekten av kommunikasjon, og skal gi de svarene man trenger for å arbeide målrettet med å forbedre adferd og kommunikasjon

Fremstillingen under viser den første presentasjonen av Traction og resultatene fra omdømmemålingen våren 2021.

Kilde: Apeland

10 fakta om Traction

#01 Hva konkret måles

Traction gir kundene oversikt over blant annet oppmerksomhet, omdømmescore, assosiasjoner, omdømmedrivere, kommunikasjon, støtte, styrker og svakheter. En driveranalyse gir bedriften oppskrift på hvordan den kan styrke omdømmet sitt.

#02 Antall intervjuer per bedrift

Antall respondenter varierer fra 300 til flere tusen per år, avhengig av virksomhetens ønsker og behov. I tillegg til kundenes eget omdømme, måles også deres konkurrenter. Målingen gjennomføres også i virksomhetens egne grupper, slik som blant kunder eller ansatte. Traction er en kontinuerlig tracker som gjennomføres i Norstats kvalitetspanel, med rekrutterte panelmedlemmer.

#03 Hvilke bransjer som måles

Traction passer for alle slags virksomheter med en viss kjennskap i markedet. Apeland måler både bedrifter, organisasjoner, offentlige virksomheter og fylker. Spørreskjemaet er grundig testet i Norge, og det er stor fleksibilitet for alle typer virksomheter. Muligheten for tilpasning med egne spørsmål gjør at alle virksomheter får dekket sine behov for innsikt.

#04 Eksisterende kunder vs potensielle kunder

Alle omdømmesvarene kan brytes ned på kunder og ikke-kunder.

#05 Metode; elektronisk eller telefonintervjuer

Det benyttes hovedsakelig elektroniske intervjuer i et webpanel, men telefonintervjuer kan benyttes dersom det gjøres lokale målinger der det ikke er mange nok i webpanelet.

#06 Privatkunder og/eller bedriftskunder

Både privat- og bedriftskunder.

#07 Om kundeservice måles eksplisitt

Kundeservice måles ikke eksplisitt i standard skjema, men Traction måler blant annet kvalitet i produkter og tjenester. I tillegg brytes omdømmescoren ned på kundeforhold og om man har hatt kontakt med virksomheten. Det gir en god indikasjon på oppfatningen av virksomhetens kundeservice.

#08 Hvor lenge målingene har pågått

Apeland har gjennomført Traction i ett år nå, men har gjort omdømme- og merkevaremålinger i mer enn 20 år.

#09 Når på året målingene offentliggjøres hvert år

Resultatene offentliggjøres normalt på våren.

I tillegg til mulighet for løpende rapportering gjennom dashboard, gir Apeland overordnet oversikt og råd gjennom presentasjoner med jevne mellomrom.

#10 Hvordan og hvor resultatene offentliggjøres 

Resultatene offentliggjøres på Apelands egne websider og i forbindelse med Apelands arrangement Omdømmedagen. I tillegg har resultatene vanligvis blitt offentliggjort i Dagens Næringsliv og refereres til i flere av landets store medier.