DSC_0937
FOTO: Unibuss

– Renholderne våre utfører en viktig og tøff arbeidsoppgave

Med flere millioner reisende i Oslo hver dag, er det viktig at bussene er rene. Men hvem er det som egentlig gjør dette, og hvordan klarer de å holde det i gang 24/7? Ta eksempelvis en lørdag kveld; folk spyr i setet, søler og griser fra seg. Hvordan klarer da bussene å være rene til søndag morgen? Og hva med korona, noen måtte jo sørge for desinfisering hver dag? Kundeserviceavisen ønsker å sette søkelyset på dem som jobber bak i kulissene.

– I Unibuss etterstreber vi å tilby rene, trafikksikre og miljøvennlige busser hver dag. Renholderne våre har en yrkesstolthet og gjør hver dag sitt ytterste for at både kunder og førere skal være fornøyde med bussen, forteller Abdelhak El Hankouri, som er driftsleder for renhold i Unibuss i Oslo.

Unibuss sitt motto er «Best på buss – Best sammen».
Rengjøringen er en viktig side av kollektivtransportens kundeservice, som får lite oppmerksomhet.

– Renholderne våre utfører en viktig og tøff arbeidsoppgave, og de fortjener et godt arbeidsmiljø.

Klar til tjeneste hver eneste dag

På hvilken måte arbeider dere for å klare å ha rene transportmidler hver dag?

– Alle busser er inne i vaskehall hver kveld/natt etter endt vognløp. Der blir de vasket utvendig i vaskemaskin samtidig som flater innvendig blir vasket manuelt. Innvendig vaskes også holdestenger, førerplass og andre områder fordelt utover ukedagene, forteller Abdelhak til Kundeserviceavisen.

– Regelmessig blir bussene tatt inn til såkalt «helvask» der de får en grundig vask fra gulv til tak innvendig.

Abdel El Hankouri, driftsleder for renhold i Unibuss. Foto: Unibuss

Abdelhak forteller at renholderne er fordelt ut over 6 forskjellige vaskehaller. De aller fleste arbeider fast på turnus og har derfor sin faste arbeidsplass.

Samtidig har de mange vikarer som har fått opplæring flere steder og som da kan vikariere der det er behov.

Hvor fort må de som rengjør jobbe for å klargjøre til neste dag? Er det noe deadline?

100 busser kan vaskes og klargjøres hver natt.

– Alle busser som har vært i trafikk må innom vaskehallen etter endt vognløp slik at de er klare for ny tjeneste neste dag. Da blir de vasket og klargjort med fylling av drivstoff og andre væsker (olje, frostvæske, spylevæske, ad-blue osv.), forklarer Abdelhak.

På en garasje som Alnabru som eksempel, er det cirka 100 busser som vaskes og klargjøres hver natt. Det avsettes da cirka 20 minutter per buss.

En engasjert gjeng

Hvem er det som jobber hos dere?

– I Unibuss har vi bare faste ansatte. Det er sjelden vi benytter innleid personell, men det har hendt ved korte ekstratiltak, forteller Abdelhak til Kundeserviceavisen.

Og det er en effektiv og hardtarbeidende gjeng som arbeider hver dag for å rengjøre bussene.

Engasjerte og motiverte renholdere.

– Stort sett opplever vi renholdere som engasjerte, motiverte og at de har det fint på jobb. Alle renholdere rapporterer personalmessig til samme leder, dette ser vi gir positive ringvirkninger mellom vaskehallene, sier Abdelhak.

Hvor mange ansatte har dere som står klare for å rengjøre?

– Det avhenger av antall busser og hvordan parkeringslogistikken på den enkelte garasjen er. Der vi har muligheter for vask dagtid prioriteres dette så langt det er mulig, og kombineres med andre vaskere som møter opp på kveld/natt, sier Abdelhak.

– Vi bemanner døgnet med tilstrekkelig antall renholdere til å betjene den planlagte bussmengden.

En økning av søl på festdager.

Dersom vi ser på en lørdag kveld: mange er ute og fester, kanskje folk spyr og søler mye. Hvordan løser dere dette? Må dere gjøre ekstra tiltak?

– Vi ser økning av «søl» på disse dagene. Vi har nye seteputer liggende slik at vi enkelt kan bytte ut puter der det er behov. Turnus er tilpasset slik at vi har tilstrekkelig med renholdere tilgjengelig over uken. I tilfeller der det er oppkast på bussene blir de umiddelbart tatt ut av trafikk og byttet ut med en ren buss, forteller Abdelhak.

Her er en oversikt over reisende med Unibuss de siste årene:

Men hvordan rengjør man egentlig en buss?

Hva er prosedyren ved rengjøring? 

– Vi har interne prosedyrer for gjennomføring av vask/klargjøring. Grovt forklart blir bussen vasket utvendig av vaskemaskin samtidig som en vasker gjør enkelte oppgaver innvendig. I neste spor utføres vask av flater og dagens fokusområde innvendig, forklarer Abdelhak.

– Fokusområdet forandrer seg fra dag til dag for å sikre at hele bussen er grundig vasket over en hel uke. For eksempel kan man på mandager ha motorvask og underspyling som fokus.

Abdelhak forteller at det også periodevis vil komme andre tilleggsoppgaver, som det har vært under koronatiden.

– Da har vi daglig desinfisert bussene på kontaktflater med desinfiseringsmiddel.

Det var krevende under covid.

Hvordan var det under covid, var dette en ekstra krevende periode?

– Covid har definitivt vært en ekstra krevende periode. Her har vi hatt ekstra tiltak på renholds siden for å øke tryggheten til førere og passasjerer. Det har til tider vært en god økning i bemanningen for å håndtere dette.

Unibuss og Abdelhak forteller til slutt til Kundeserviceavisen at de ønsker å være en aktiv pådriver for miljøvennlig kollektivtransport, og forebygging av forurensinng.

På nyere anbud benyttes derfor behovsbasert rengjøring, for å spare miljøet for overbruk av vann og kjemikalier. På for eksempel tørre dager er da behovet ikke like stort, som ellers.

– Vi jobber kontinuerlig med å redusere drivstofforbruk og andre miljøutslipp, sier Abdelhak avslutningsvis.

Hva er Unibuss?

Unibuss-konsernet er et av Norges største busselskap og består av selskapene Unibuss AS (rutebuss) og datterselskapene Unibuss Ekspress AS og Unibuss Tur AS.

Med om lag 1800 ansatte, er Unibuss det største heleide datterselskapet til Sporveien AS.

Unibuss er et moderne busskonsern som tilbyr miljøvennlig kollektivtransport.