Business,People,Queueing,Wall,Copy,Space
FOTO: Shutterstock

Hvem betaler den første boten for lang ventetid?

EU landet Spania er i ferd med å innføre lover som krever at kritiske samfunnsaktører som TeleCom og Energi må ta telefonen i løpet av 3 minutter. Hva betyr dette for norske kundesentre, og bør vi i kundeservicebransjen gjøre noe før andre bestemmer hvordan det skal være?

Det er økende misnøye blant europeiske konsumenter med offentlige- og private virksomheters bruker- eller kundeservice.