Donatella De Paoli, førsteamanuensis ved Institutt for Ledelse og Organisasjon ved Handelshøyskolen BI.
Donatella De Paoli, førsteamanuensis ved Institutt for Ledelse og Organisasjon ved Handelshøyskolen BI. FOTO: BI

– Det er ofte i dårlige tider at den gode lederen står frem

Ledelse er i konstant endring, så hvordan skal man på best mulig måte manøvrere? Donatella De Paoli er førsteamanuensis ved Institutt for Ledelse og Organisasjon ved Handelshøyskolen BI, og har viet sitt profesjonelle liv til studier av ledelse av organisasjoner i den digitale tidsalder. 

– Etterkrigstiden har vært preget mye av stabilitet, økonomisk vekst og harmoni. Men de siste tre årene har den ene krisen fulgt etter den andre, og det ser ikke ut til å ha noen ende. Endringer og kriser er ikke noe verken mennesker eller organisasjoner liker. Vi liker stabilitet, sier De Paoli.

Hun ser at angst og uro gjør til at folk reagerer på forskjellige måter.

– Noen lar det flyte, noen tar det som det kommer, mens noen får et ekstremt kontrollbehov. Det man anbefaler er å stoppe opp, og reflektere over det som skjer. Når ting er krevende så må det løses der og da. Se på «hva skjer nå» og «hvordan skal vi håndtere dette», sier De Paoli.

Vi trenger ledere som vi har tillit til, og som vi kan gå i krigen med

– Det man anbefaler er å stoppe, og reflekterer over det som skjer, sier De Paoli. FOTO: Privat

Skal man være skuespiller eller flagge usikkerheten man føler på selv som leder?

– Det viktigste er å være troverdig. Hvis du som leder synes at dette er krevende, så skal du si det. En leder i «angstoppløsning» er kanskje ikke forbildet, men samtidig må man snakke om det hva som en vanskelig, sier De Paoli.

Man trenger ikke å utlevere sjelen sin, men være troverdig

Hun ser at man ofte har vært tiltrukket av ledere som står i stormen, og som blir satt på prøve.

– Da kan man også få frem nye typer ledere. Det har ikke så mye med alder å gjøre, men mer hva du tåler, at du kjenner seg selv og hvordan du er skrudd sammen som menneske, sier De Paoli.

– Vi trenger ledere som vi har tillit til, og som vi kan gå i krigen med.

De Paoli ser at den norske ledelsesmodellen har vært veldig bra.

– Den har vært harmonisøkende, og opptatt av å ha med alle interessenter. Men du må også ha ledere som kan handle, delegere og som tør å ta upopulære valg, sier hun.

– Det er ofte i dårlige tider at den gode lederen står frem, og at de dårlige må ut. Det er rett og slett en test.

Det er lett for at de ansatte baksnakker lederen

Hva er de mest sentrale elementene i autentisk ledelse?

– Man trenger ikke å utlevere sjelen sin, men være troverdig og ikke spille et spill. Du må tørre å være deg selv, være ydmyk, menneskelig og stå for den du er, sier De Paoli.

Hun ser at i vanskelige tider er man veldig utsatt som leder. Det er lett for at de ansatte baksnakker lederen, men hun mener at de ansatte også må være med på å gjøre lederen god.

– Alle er med på å lede. Jeg bruker ordet «samledelse»: samarbeid og ledelse. At lederen er delaktig i hva som skjer i organisasjonen, og motsatt, sier De Paoli avslutningsvis.


Donatella De Paoli blir å se på scenen under foredrag på Kundeservicedagene 2023 i Oslo.

En podcast i samarbeid med CustomerTrends.

Denne saken ble første gang publisering 12.april 2023