Analysesjef i Hayon, Finn Olav Brækken.
Analysesjef i Hayon, Finn Olav Brækken.

Boliglånskunde? – Banken har «superprofitt» på deg

Det forventes rekordoverskudd for bankene i 2024.

Bankenes gode resultater i tredje kvartal er kun en forsmak på hva som kommer i 2024 i følge Hayons siste boliglånsrapport.

– Det kan bli flere tøffe spørsmål for DNBs Kjersti Braathen og andre banksjefer når rekordoverskudd skal forsvares i tiden som kommer, sier Finn Olav Brækken, Analysesjef i Hayon.

Superprofitt for bankenes aksjonærer

Lønnsomheten fra bankenes boliglån og innskuddsprodukter er forventet å nå nye høyder når alle renteøkningene er blitt effektuert.

Samtidig sliter boliglånskundene med stigende rentekostnader.

– Spesielt i en tid hvor folk sliter med å få det til å gå rundt. Flere av rentehevingene er fortsatt ikke synliggjort i bankenes regnskaper, men når vi kommer litt ut i 2024 vil man se den fulle effekten, fortsetter Brækken.

Prognosene i Hayons boliglånsrapport viser at bankenes aksjonærer vil få mer enn 20 % egenkapitalavkastning på kundenes boliglån og innskudd.

Over 20 % egenkapitalavkastning er hva man kaller for superprofitt på finansspråket

Egenkapitalavkastning er et mål på hvor mye profitt en bank tjener på pengene aksjeeierne har investert.

Hayon driver forbrukertjenesten Renteradar og lager analyser på rente- og bankmarkedet.

– Over 20 % egenkapitalavkastning er hva man kaller for superprofitt på finansspråket, forklarer Brækken.

For banker som DNB som har høy innskuddsdekning vil avkastningen antakeligvis bli enda høyere.

– Det forutsetter at bankene fortsatt kan holde igjen på en del av rentehevingene mot innskuddskundene mens utlånskundene stort sett får hele hevingen, utdyper Brækken.

Overskuddene kan synke om kundene tar grep

Det kan være at konkurransen om boliglåns- og innskuddskundene nå øker og at bankene ikke klarer å heve marginene like mye som tilfellet har vært hittil.

– I så fall vil lønnsomheten ikke bli fullt så god, men det forutsetter at bankkundene tar grep for å bedre sine betingelser, forklarer Brækken.

I prognosene er det ikke lagt til grunn vesentlig økning i kunder som ikke greier å tilbakebetale boliglånet de nærmeste kvartalene.

– Så lenge arbeidsledigheten er lav, og man ikke får en større fall i boligprisene tror vi tapene fremover fortsatt vil være lave. De økte marginene til bankene går dermed rett på «bunnlinja», ifølge Brækken.

Forutsetter at bankkundene tar grep for å bedre sine betingelser

– Innskuddskundene er forbausende trofaste mot banken sin selv om mange får dårlige renter og kan tjene mye på å flytte pengene omtrent risikofritt til en annen bank, utdyper han.

2024 kan ifølge Hayons prognoser medføre betydelige overskudd for bankene, samtidig som boliglånskunder møter økonomiske utfordringer.

– Vi ser at så mange som 80 % har mye å spare på å bytte bank. Til tross for at det nå er enklere enn noen gang å flytte boliglånet, ser vi at mange nøler, sier Brækken.

De største bankene får de største overskuddene

Selv om lønnsomheten i bankene er generelt god, er det betydelig forskjeller mellom bankene. Det er to hovedgrunner til det:

For det første er det kun de største bankene som får lov til å bruke såkalte interne modeller for kapitalkrav.

Det betyr at de mindre bankene må holde mer egenkapital bak hvert boliglån som gjør at avkastningen for deres aksjonærer blir dårligere.

Hvilken bank svarer kunden raskest?

For det andre er det forskjeller i hvor mye kundeinnskudd bankene har.

I gjennomsnitt har bankene litt under halvparten så mye innskudd som de har boliglån til personkunder. Det er først og fremst innskuddene bankene tjener mye på etter rentehevingene.