Skjermbilde 2022-01-09 kl. 20.49.13

Svindelalarm: – Hver fjerde nordmann utsatt

I en fersk undersøkelse svarer over en million nordmenn at de har vært utsatt for digital svindel eller identitetstyveri. De yngre er mest utsatt. Her er en oversikt over noen svindelkampanjer som pågår nå, og råd til hvordan du skal unngå å bli lurt. 

Det pågår for tiden en rekke svindelkampanjer. Her er en liten oversikt over hvem, hva og hvordan du bør håndtere dette.

Posten

– Sjekk av språk og avsenderens epost har vært blant de mest opplagte måtene å avsløre svindel på, men disse metodene er likevel ikke lenger gode nok alene til å avsløre svindelen, skriver posten.

Svindlerne utvikler metodene raskt og de gamle rådene er ikke like gode som de en gang var.

– Nå opplever vi mye godt språk og avsenderadresser kan enkelt forfalskes, så det kan gi en falsk trygghet å basere seg på dette, sier direktør for informasjonssikkerhet i Posten, Tore Orderløkken.

En lignende mail har dukket opp i mail-innboksen til flere de siste ukene. Denne er falsk.

Orderløkken legger til at Posten aldri vil sende deg lenker der du skal fylle inn personlig informasjon eller sende deg til en betalingsside.

– Trygg informasjon får man alltid gjennom våre kanaler som Posten-appen, Digipost eller våre nettsider, forklarer Orderløkken.

Autopay

Det sendes ut forfalskede e-poster og sms`er hvor avsender utgir seg å være Onepark eller Autopay. Telefonoppringing forekommer også.

– Vi sender ikke ut krav og meldinger om refusjoner. Dette er bedrageri hvor avsender forsøker å svindle til seg personlige opplysninger, skriver OnePark.

Slik kan en svindel-mail se ut.

– Det er dessverre lite vi kan gjøre for å forhindre dette, så vi oppfordrer til å være oppmerksomme og ikke klikke på lenkene i disse e-postene og sms`ene, skriver OnePark.

Vegvesenet

Det er et pågående svindelforsøk på SMS der avsender utgir seg for å være Statens vegvesen. Den aktuelle SMS-en opplyser om at du har en utestående faktura som og oppfordrer til betaling.

Dersom du mottar en SMS slik som bildet under er SMS-en falsk. Dette er et svindelforsøk og du må ikke åpne linken

Statens vegvesen blir i økende grad brukt som avsender av SMS-er og e-poster i svindelforsøk.

Phishing via SMS, såkalt SMiShing, blir stadig mer vanlig. Slike svindelmeldinger inneholder ofte en lenke til en nettside hvor svindlerne prøver å hente privat informasjon, slik som passord, kortinformasjon og personopplysninger.

– Dersom du mottar en SMS slik som på bildet er SMS-en falsk. Dette er et svindelforsøk og du må ikke åpne linken, sier Ole Grundetjern, som er leder for digital sikkerhet i Statens vegvesen.

Dette kan du gjøre 

Dessverre er det lite selskapet kan gjøre for å unngå at kriminelle utgir seg for å være de.

SMS-er vil vanligvis ikke inneholde en link. SMS-er fra de som inneholder link vil alltid føre til selskapets egne nettsider og aldri peke til eksterne aktører som eksemplene over.

Et generelt tips er å se nøye på SMS-er og mailer før du klikker på en lenke.

Svindlere blir stadig proffere, og om oppfordringen til å gjøre en handling kommer uten sammenheng er det stor grunn til å tro at den er falsk.

Over en million nordmenn utsatt

I en fersk undersøkelse svarer over en million nordmenn at de har vært utsatt for digital svindel eller identitetstyveri. De yngre er mest utsatt.

Johannes Vallesverd er seniorrådgiver i Nkom og leder av en ny nasjonal ekspertgruppe mot digital svindel. Han mener tallene er alarmerende.

Iskald krise: Travelt hos rørleggerne og forsikringsselskapene

—Det er veldig alvorlig at så mange rapporterer å ha blitt utsatt for digital svindel eller id-tyveri. Vi vet at det er veldig belastende for den enkelte, men det er også alvorlig for samfunnet som helhet.

Politiets innbyggerundersøkelse fra 2022 viste at identitetstyveri og bedrageri på internett er blant de hendelsene som norske borgere er mest bekymret for å bli rammet av.

Hver fjerde nordmann utsatt for digital svindel

Det er gjerne godt organiserte kriminelle som utfører svindelen, og økt bruk av kunstig intelligens vil gjøre det enda vanskeligere å avsløre.

—Det er avgjørende at myndigheter og andre jobber på tvers av sektorer nasjonalt og internasjonalt i sitt antisvindel-arbeid. Manglende tillit til digitale tjenester vil kunne gjøre digitaliseringen av samfunnet vanskeligere, samtidig som det også gjør noe med hvor mye vi stoler på andre mennesker, sier Vallesverd.

50 prosent flere menn enn kvinner rapporterer å ha blitt utsatt for svindel

Undersøkelsen utført av Ipsos for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) viser også at nær 50 prosent flere menn enn kvinner rapporterer å ha blitt utsatt for svindel eller id-tyveri.

Av de spurte i aldersgruppen 18–29 år rapporterer hele 32 prosent det samme, mens tallet i aldersgruppen 40–59 år er på 20 prosent.

De høye tallene understøttes også NorSIS sin undersøkelse om Nordmenn og digital sikkerhetskultur hvor 26,6 %, av respondentene opplyser å ha opplevd å tape penger som følge av en svindel på nettet.

Dette er faresignalene på svindel

Får du en uventet eller merkelig e-post, eller annen henvendelse er det lurt å tenke seg om før du klikker eller handler.

  • Vil avsender at du skal gjøre noe?
  • Ber den om brukernavn, passord, kredittkortopplysninger eller lignende?
  • Preges henvendelsen av at noe haster, noe galt kan skje om du ikke gjør noe – eller en form for gevinst eller fordel for deg?
  • Sjekk avsenderadresse og lenker: Hvis de er ukjente eller spesielle, så kan det være en mistenkelig henvendelse. Men vær obs: Det er enkelt å forfalske en avsenderadresse, så at den er ekte er ikke alltid et tegn på at henvendelsen er reell.