Bjarte Lyssand, Rådgiver, Customer Trends.
Bjarte Lyssand, Rådgiver, Customer Trends.

Kundeservice: Fra AI til arbeidsglede

En ny undersøkelse fra KSMedarbeiderindeks 2024 gir oss et fascinerende innblikk i tilstanden til kundeservice i Norge. Denne rapporten, som har samlet data fra mange hundre medarbeidere på tvers av ulike bransjer, avslører både fremskritt og utfordringer i en bransje som konstant utvikler seg.

AI: Fantastiske, men uutnyttede muligheter

Selv om kunstig intelligens (AI) har potensiale til å revolusjonere kundeservice, viser rapporten at få faktisk har tatt i bruk verktøy som ChatGPT.

Blant de som har implementert AI, rapporteres det om økt individuell effektivitet, men generelt er adopsjonen lav.

Det er som å ha en Ferrari, men ikke vite hvordan man kjører den

Det er tydelig at mange fortsatt er usikre på hvordan de best kan bruke teknologien. Som en deltaker sa: «Det er som å ha en Ferrari, men ikke vite hvordan man kjører den.»

Utdanning i skuffen?

Et av de mest interessante funnene er at mange kundeservicearbeidere føler at de ikke får brukt sin formelle utdanning.

Dette kan føre til misnøye og økt turnover.

Spesielt i en tid hvor kompetansegapet mellom ansatte og kunder kan være betydelig, er det viktig å tilpasse opplæringen slik at den blir mer relevant for arbeidsoppgavene.

Dette vil ikke bare øke tilfredsheten, men også forbedre kundeservicen.

Kundeservice lederne ser positivt på fremtiden

Lederne innen kundeservice er generelt mer positive enn medarbeiderne.

De gir høyere score på kultur, måling, attraktivitet og tilfredshet.

Kulturbyggere

De beste lederne er kulturbyggere som er mindre opptatt av KPI og målinger, og mer opptatt av å gi medarbeiderne flere frihetsgrader.

Dette kan skape et mer tilfredsstillende arbeidsmiljø og øke medarbeidernes engasjement.

Arbeidsglede og tilfredshet på fremmarsj

Et positivt funn er at stadig flere opplever økt selvbestemmelse og arbeidsglede.

Sammenlignet med 2023, er det en oppgang i antallet som finner jobben attraktiv og som vil anbefale den til andre.

Kvinner, spesielt, rapporterer høyere tilfredshet enn menn, noe som kan skyldes at kundeservice ofte krever sterke sosiale ferdigheter – et område hvor kvinner tradisjonelt scorer høyt. 

Kultur skaper lojalitet

Til slutt viser rapporten at det er standard at kulturen i norske kundesentre er svært god.

En god kultur på arbeidsplassen er avgjørende for motivasjon og trivsel. En positiv kultur kan ikke bare forbedre kundeservicen, men også tiltrekke nye talenter og holde på eksisterende ansatte.

Kundeservice undercover: – Ny serie som avslører alle hemmeligheter

Ledere får veldig god score for å skape et godt arbeidsmiljø, noe som er essensielt for å oppnå høy medarbeidertilfredshet.

KSMedarbeiderindeks 2024 gir et verdifullt bilde av kundeservice i Norge – en bransje som står overfor store muligheter og utfordringer i tiden som kommer.