Josef Nalbant fra Salesforce (venstre) og Bjarte Lyssand fra CustomerTrends.
Josef Nalbant fra Salesforce (venstre) og Bjarte Lyssand fra CustomerTrends.

Super service krever topplederfokus!