Mulighet for å ha hjemmekontor også fremover øker attraktiviteten for jobber i kundeservice.
Mulighet for å ha hjemmekontor også fremover øker attraktiviteten for jobber i kundeservice. FOTO: Shutterstock

Kundesentrene bli værende på hjemmekontor

I en nylig publisert studie fra Customer Contact Weel Digital, hvor man har intervjuet ledere i kundeservice, svarer et flertall at de planlegger å ha store deler av kundesenteret sittende på hjemmekontor også i slutten av 2021.

En femtedel av lederne svarer at de vil ha hele 80-100 prosent av de ansatte på hjemmekontor ved årets slutt. 60 prosent av de spurte forteller at de vil ha mer enn halvparten av medarbeiderne på hjemmekontor. Bare 20 prosent av lederne sier at de vil be alle kundeservicemedarbeiderne komme tilbake til kontoret i løpet av 2021.