ENDRING I BANK OG FORSIKRING: Markedsanalytiker Therese Wærholm hos Amedia registrerer at mange vil gjøre endringer i forhold til både bank og forsikring. Foto: Therese Wærholm
ENDRING I BANK OG FORSIKRING: Markedsanalytiker Therese Wærholm hos Amedia registrerer at mange vil gjøre endringer i forhold til både bank og forsikring. Foto: Therese Wærholm

10 prosent planlegger å bytte bank..mens 9 prosent vil å bytte forsikringsselskap

I en pressemelding fra Amedia Salg og Marked 18.juni fremkommer det at 10 prosent av alle nordmenn over 18 år planlegger å bytte bank i løpet av de neste 12 måneder. 9 prosent har planer om å skifte forsikringsselskap. Dette er ferske tall fra en undersøkelse om bank og forsikring gjort på oppdrag fra Amedia Salg og Marked.

Undersøkelsen ble foretatt av YouGov i perioden fra 12. til og med 18. mai, med 1 004 respondenter. Målgruppen for webundersøkelsen var 18 år pluss.

Menn og de yngre kundene ønsker å bytte bank

Undersøkelsen viser at det er langt flere menn enn kvinner som går med planer om å skifte bankforbindelse. Mens 14 prosent av mennene svarer at de kommer til å bytte bank innen 12 måneder, sier seks prosent av kvinnene det samme.

Det er også langt flere i de yngre alderskategoriene som går med planer om bankbytte. 16 prosent av de mellom 18 og 29 år sier de vil bytte bank i løpet av 12 måneder. 11 prosent svarer det samme i aldersgruppen 30-39 år. For gruppen fra 40-49 år er også tallet 11 prosent. I aldersgruppen 50 år pluss svarer 7 prosent at de har planer om å bytte bank.

Også når det gjelder geografisk tilhørighet er det klare forskjeller i forhold til om de vil bytte bank eller ikke i løpet av de nærmeste 12 måneder. Mens 13 prosent av de som er bosatt i Oslo sier at de vil gjøre bankbytte, så sier åtte prosent det tilsvarende i Trøndelag og Nord-Norge.

Brukervennlig nettbank viktigst

– Vi har også sett nærmere på faktorer som er viktige for folk i forhold til valg av bank. Her topper brukervennlig nettbank, med gebyrer på andreplass, kundeservice som en god nummer tre, rentenivå på fjerdeplass, mens betalingsløsninger prioriteres som nummer fem. Men også her er det store forskjeller i forhold til kjønn, alder og geografisk tilholdssted, sier markedsanalytiker Therese Wærholm hos Amedia.

Wærhom forklarer til kundeserviceavisen.no at stor økning i netthandel, og det at stadig flere har gjort seg kjent med nye, enkle betalingsløsninger, er trolig en medvirkende faktor til at brukervennlig nettbank kommer helt til topps blant kundene.

– Det er åpenbart at kravene kundene har til digital brukervennlighet har økt, og at det derfor er viktig at også nettbanken skal oppleves som et mest mulig effektivt og sømløst verktøy for kundene. Dette uavhengig av hvilke banktjenester som benyttes, sier hun.

Resultatene fra Norsk Kundebarometer som ble presentert medio mai viser at det kun er Sbanken som virkelig har begeistrede kunder innen banksektoren. Resultatene viser også gjennomgående høyere lojalitet enn tilfredshet. Dette betyr at mange bankkunder er mindre tilfreds med banken sin, men de bytter likevel ikke. Ifølge undersøkelsen fra Amedia Salg og Marked er 1 av 10 klare for å gjøre det nå.

Samme mønster innen forsikring

Når det gjelder forsikring, så sier 9 prosent at de kommer til å skifte forsikringsselskap i løpet av de neste 12 måneder.

Også her er det store forskjeller. Mens 12 prosent av mennene sier at de vil skifte forsikringsselskap, sier seks prosent av kvinnene det samme.

Det er også store aldersforskjeller. 15 prosent av de i aldersgruppen 18 til 29 år sier de vil skifte forsikringsselskap i løpet av kommende 12 måneder. Kun fire prosent i de i aldersgruppen 60 pluss har tilsvarende ambisjoner hva forsikring angår. I Innlandet og Viken sier åtte prosent at de vil skifte forsikringsselskap. I Trøndelag og Nord-Norge er det 10 prosent som svarer at de vil gjøre et bytte.

Pris viktigste driver innen forsikring

– Av de faktorene som er viktigst for folk med hensyn til forsikringsselskap, er pris det som prioriteres aller høyest. Deretter kommer lett å få oversikt over hva forsikringen dekker og lav egenandel. Enkelt og smidig forsikringsoppgjør kommer på fjerdeplass over de viktigste faktorene ved valg av forsikringsselskap, mens god dekning tar femteplassen hos folk. Også er det variasjoner i forhold til kjønn, alder og geografi, understreker Wærholm.

Bank og forsikring er fremdeles «mannens» domene

Hun viser til at kvinner legger mer vekt på at det «Lett å få oversikt over hva forsikringen dekker» og at det er «Lett forståelige vilkår».

– Det kan det være lurt å ha i bakhodet når man skal kommunisere med denne målgruppen. Ellers bekrefter tallene på generell basis at bank og forsikring fortsatt er «mannens» domene, avslutter Therese Wærholm hos Amedia.

Oversikten viser resultatene innen skadeforsikring fra Norsk Kundebarometer i mai 2021.

https://kundeserviceav.wpengine.com/2021/05/11/finn-no-har-de-mest-fornoyde-kundene/