Harald Jachwitz Andersen er Direktør i Virke Handel.
Harald Jachwitz Andersen er Direktør i Virke Handel.

I sommer vil vi handle for 121 milliarder kroner

I juli og august vil vi handle for 121 milliarder kroner, anslår Hovedorganisasjonen Virke. Kaldt og vått vær vil være godt nytt for kjøpesentrene, mens sol og varme vil gi økt dagligvaresalg.

– Sommermånedene er viktige omsetningsmåneder for mange butikker rundt om i Norge, spesielt for typiske feriekommuner med mange hytter og populære turistattraksjoner, sier Harald Jachwitz Andersen, Direktør i Virke Handel.

Må regne med litt lavere sommerhandel i år

I fjor bidro Norgesferie og stengte grenser til betydelig omsetningsvekst i butikkomsetningen i hytteområdene i de to sommermånedene. Årets sommer preges av usikkerheten rundt smittesituasjonen og hvor det blir mulig år reise på ferie.

– Den sterke veksten i sommerhandelen i fjor gjør det vanskelig å se for seg at handelen i norske butikker skal få et ytterligere oppsving i år. Vårt anslag er at butikkhandelen i Norge vil omsette for 90 milliarder kroner ekskl. mva., en nedgang på 5 prosent fra rekordåret 2020, men årets sommerhandel vil likevel ligge godt over nivået i normalåret 2019, sier Andersen.

Medregnet merverdiavgift betyr det at nordmenn vil legge igjen 108 milliarder kroner. Netthandel, grensehandel, torghandel og annen handel utenom fast utsalgssted antas til sammen å øke med rundt 17 prosent til 13 milliarder kroner. Totalt anslås det at forbrukerne vil handle varer for rundt 121 milliarder kroner i de to feriemånedene juli og august.

Folk flest planlegger Norgesferie

Selv om reiserådene skulle endre seg blir folk flest i Norge denne sommerferien. I Virke Reiselivs ferske reisepulsundersøkelse svarer kun 22 prosent blant de som planlegger sommerferie, at de sannsynligvis vil tilbringe den i utlandet om norske myndigheter ikke lengre fraråder reiser i Norge eller til utlandet.

– Vi antar at nordmenns taxfreehandel og forbruk i utlandet fortsatt blir begrenset. Det samme er det grunn til å tro om grensehandelen, selv om grensen er åpnet. Også i år må vi regne med et betydelig frafall av utenlandske turister, sier Andersen.

«Normalt» drar 9 av 10 nordmenn på ferie og to av tre feriereiser er innenlands. I fjor var det ikke slik. Ferieundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå viser at andelen som ikke dro på ferie doblet seg i fjor sammenlignet med 2019. Og 9 av 10 feriereiser var innenlands.

Været påvirker handlemønsteret

Tradisjonelt sett har været stor betydning for hvor mye og hva vi handler i sommermånedene. Kalde og våte dager er positivt for handelen i kjøpesentrene. Får vi sol og varme, vil vi bruke mindre tid i butikken og unner oss litt ekstra god mat og drikke.

Sommeren viktig for feriekommunene

Sommeren er viktig for hele handelen og 17,9 prosent av årsomsetningen i 2020 kom i juli og august i fjor.

– Hyttefolk og turister bidrar til at mange kommuner får et skikkelig løft i handelen i juli og august. Størst betydning hadde sommerhandelen i fjor på Sørlandet, der omsetningen i juli og august sto for 20,1 prosent av årsomsetningen, sier Andersen.

– I enkeltkommuner som Moskenes i Nordland og Aurland i Vestland er sommerhandelen ekstremt viktig. Her utgjør handelen i juli og august en andel av årsomsetningen på henholdsvis 32,1 og 30,9 prosent. Sommeren er også viktig for kommuner som Flakstad i Nordland, Hvaler i Viken og Lom i Innlandet, som har henholdsvis 31,4, 28,9 og 29,0 prosent av sin årsomsetning i samme periode, avslutter Andersen.

Tallene er utarbeidet av Kvarud Analyse på vegne av Hovedorganisasjonen Virke.