Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Utfordrende å bygge kultur med avstandsledelse

CustomerTrends har nylig hatt en dialog med ledere om hva som har vært utfordringer, gevinster og læringspunkter knyttet til lederskapet under korona perioden. En av de største utfordringene som blir trukket frem er knyttet til å bygge kultur gjennom den naturlige, uformelle kontakten – når dette må skje digitalt. «Praten på gangen» er savnet av mange, både ledere og medarbeidere.

12.mars 2020 vil for mange stå som dagen da arbeidshverdagen ble snudd på hodet. Mange ledere ser nå frem til å samle laget sitt igjen, men erkjenner at korona sitasjonen vil endre arbeidsdagen på mange måter fremover. Hjemmekontor blir en del av løsningen fremover på mange arbeidsplasser. Dette utfordrer lederskapet.