En ny undersøkelse viser at de mellom 18 og 29 år har blitt mer bekymret og stresset enn resten av landet under pandemien. Foto: Unsplash.
En ny undersøkelse viser at de mellom 18 og 29 år har blitt mer bekymret og stresset enn resten av landet under pandemien. Foto: Unsplash.

De yngste sliter mest under korona

Mindre trening, flere koronakilo, økte bekymringer og mer skepsis til folk rundt oss. En fersk undersøkelse viser hvordan nordmenn har latt seg påvirke under pandemien.

Resultatene fremkommer i en pressemelding fra Frende Forsikring 12.august. Tilbakemeldingene i Frendeundersøkelsen, som er utført av Norstat, viser at de spurte mellom 18 og 29 år har slitt betydelig mer enn landsgjennomsnittet under pandemien. Nå er et nytt skole- og studieår like om hjørnet.

Tabellen under viser hvordan respondentene i aldersgruppen 18-29 år har svart i forhold til landsgjennomsnittet.

Kilde: Frendeundersøkelsen 2021 – Norstat.

Treningen lider mest
Det nordmenn i alle aldre har kjent mest på er mindre aktivitet, mer stillesitting og noen ekstra kilo på kroppen. Helge Skjerven, som er rådgivende lege i Frende, mener dette er svært uheldig, og at vi må prøve å få gjort noe med dette.

– Mer tid i sofaen går ikke bare utover den fysiske formen. Litt aktivitet hver dag er også utrolig viktig for den mentale helsen vår, forklarer han.

Mer utsatt for smitte
Med åpne videregående skoler og studiesteder, har unge voksne mange andre tett på seg, og er utsatt for mer smitte.

– En del har vært mer isolert på nye studiesteder og kanskje blitt permittert i tillegg. Mange jobber også i matbutikker hvor smittetiltakene har vært tydelige, og de har hatt kontakt med mange i løpet av en dag, sier Skjerven.

Mer skeptisk til andre
Disse faktorene tror han er medvirkende til at hele 40 prosent av de unge har blitt mer skeptisk til andre mennesker under pandemien, mot 27 prosent for landet som helhet.

– Vi vet at det kan være skadelig å være ensom over tid, spesielt ved at du kan begynne å tenke annerledes om andre, sier psykolog Oshadie Samarkoon i den digitale helsetjenesten Eyr.

– For mange unge har spesielt sosiale begrensninger vært vanskelig. De mellom 18 og 29 skal gjerne flytte hjemmefra og etablere seg, mens folk som er litt eldre gjerne er mer etablert med samliv og familie, sier hun.

Hjemmekontorets påvirkning

Både unge og eldre med kontorjobber har hatt færre møter ansikt til ansikt med kolleger, utstrakt bruk av hjemmekontor og e-post som kommunikasjonsform.

– Det hjelper ikke på for å opprettholde den sosiale treningen vår og påvirker stressnivå og tålmodighet. Det blir en negativ spiral, sier Helge Skjerven.

Hjernen kan lure deg
Legen i Frende ber både yngre og eldre jobbe aktivt med bekymringene sine, fremfor å la dem vokse seg store.

– En bekymring blir større i hodet hvis den får tid til å vokse. Jobb med dem, snakk med noen om det du tenker på eller ta kontakt med lege eller psykolog hvis du ikke kommer det ut av det, sier Helge Skjerven.

Viktig å ta vare på de yngre

Rådgiver og pressekontakt i Frende, Marius Solberg Anfinsen, synes også det er overraskende at unge i alderen 18.29 år sliter såpass mye mer enn gjennomsnittet. Han mener tallene virkelig bekrefter at pandemien har gått skikkelig inn på de unge.

– Vi mener dette er interessante funn å være oppmerksomme på inn mot et nytt skole- og studieår. Undersøkelsen viser tydelig at mange av de yngre ikke har hatt det lett under pandemien, understreker han.

Anfinsen oppsummerer med at det er viktig at de yngre snakker med noen om det er noe de sliter med. Det være seg familie, venner eller profesjonelle.

– Ikke gå med tanker og bekymringer for deg selv. Da er det lett for at de vokser seg større enn de trenger å være. Nå er vi forhåpentligvis på riktig og god vei ut av pandemien, og kan se fremover, avslutter han optimistisk.

Frendeundersøkelsen

  • Frendeundersøkelsen 2021 er landsdekkende; 1001 personer fra hele landet har svart
  • Utført av Norstat digitalt på vegne av Frende Forsikring
  • Undersøkelsen er gjennomført for første gang. Frende kan derfor ikke si noe om trender og utvikling i denne sammenheng.