Daglig leder Geir Arne Olsen i IT-selskapet Netcompany.
Daglig leder Geir Arne Olsen i IT-selskapet Netcompany.

Nordmenn over 60 år mest fornøyde med myndighetenes digitale løsninger

En undersøkelse gjennomført av Kantar for Netcompany viser at det er stor tilfredshet med offentlige, digitale tjenester blant folk. Undersøkelsen viser at de over 60 år har høyest andel meget eller svært fornøyde brukere av offentlige digitale tjenester.

Nordmenn over 60 synes også det er lettere å bruke digitale tjenester enn den yngre generasjonen.

– Det er gledelig å registrere at nordmenn over 60 år er positiveil digitaliseringen av offentlige tjenester. Det gir et klart signal om at flere tjenester bør bli digitale, sier daglig leder Geir Arne Olsen i IT-selskapet Netcompany.

I kjølvannet av pandemien ønsket Netcompany å finne ut mer om hvordan nordmenn flest opplever en ny og mer digital hverdag – også når de skal forholde seg til offentlig sektor.

60 prosent er meget eller svært godt fornøyd med den statlige, digitale tjenesten de brukte sist

– Disse resultatene viser at det er ingen grunn til å være bekymret for at den eldre delen av befolkningen ikke henger med i digitaliseringen av offentlig sektor, snarere tvert imot, sier Olsen. – Samtidig bør vi være opptatt av at også de yngre både forstår og benytter seg av løsningene, understreker han.

60 % av alle som deltok i undersøkelsen svarer at de er meget eller svært godt fornøyd med den statlige, digitale tjenesten de brukte sist.

Norge henger etter danskene

Danmark er kjent for å ha lykkes med digitalisering av offentlig sektor, sist ifølge FN og deres E-Government Survey 2020. Derfor har nabolandet blitt brukt for å sammenligne hvordan Norge henger med på digitaliseringsbølgen.

Undersøkelsen viser at danskene synes det er enklere å bruke de offentlige, digitale tjenestene enn hva nordmenn synes. Nær 70% av danskene sier at tjenesten de benyttet sist var meget eller svært enkel å bruke. I Norge er tallet 58%.

– Vi står overfor et digitaliseringsparadoks. Nordmenn bruker sosiale medier mer og handler mer på nett enn hva danskene gjør. Samtidig bruker vi digitale, offentlige tjenester i mindre grad enn hva danskene gjør. Her bør norske myndigheter la seg inspirere til å utvikle enda flere tjenester til befolkningen, sier Olsen i Netcompany.

Bakgrunn:

Kantar har på oppdrag fra Netcompany utarbeidet en undersøkelse som har kartlagt befolkningens oppfatning av de offentlige, digitale tjenestene – både nasjonalt og regionalt. Undersøkelsen kartlegger hvordan befolkningen i Norge relativt til Danmark opplever brukervennligheten i de offentlige, digitale tjenestene.

Respondentene ble spurt om hvor fornøyde de er med de offentlige digitale tjenestene, hvilke tjenester de er mer og mindre fornøyde med, og i hvilke situasjoner de i størst grad tar i bruk digitale virkemidler. Undersøkelsen har også som formål å kartlegge teknologimodenheten i samfunnet brutt ned på ulike aldersgrupper.