Emma Skygebjerg fra Puzzel og Bjarte Lyssand fra CustomerTrends.
Emma Skygebjerg fra Puzzel og Bjarte Lyssand fra CustomerTrends.

Økt interesse for bemanningsplanlegging

Å være riktig bemannet til enhver tid er en utfordring for de fleste kundesentre. Bemanningsplanlegging som tema har den senere tid fått økt interesse, og mange bedrifter øker nå fokus for å styrke seg på dette området.

Bjarte Lyssand i CustomerTrends har tatt initiativ til et nasjonalt nettverk for bemanningsplanleggere. Det har vært stor interesse, og cirka 30 bedrifter deltar nå i nettverket med én eller flere deltakere.

– Som tidligere leder av større kundesentre var dette en av de store utfordringene jeg og mine lederteam jobbet med. Når jeg nå i ettertid ser tilbake, så skulle vi gjerne kunne deltatt i et nettverk med likesinnede. Det er også bakgrunnen for at vi nå har etablert dette nettverket, som vi har fått stor oppslutning om. Det er alltid nyttig å dele egne erfaringer, og lære av andre, sier Lyssand.

Kundeopplevelsen er blitt viktigere

Puzzel er et av de selskapene som jobber med systemløsninger for bemanningsplanlegging, og hadde 23.august et webinar om temaet.

Emma Skygebjerg, som er direktør for WFM (WorkForce Management) hos Puzzel, sier det er mer fokus på bemanningsplanlegging nå som en konsekvens av økt fokus på det å skape gode kundeopplevelser.

– Kundene setter i dag også større krav til god service, noe som betyr at bedriften i større grad må jobbe strukturert og systematisk for å kunne levere god service når kundene velger å ta kontakt. Å være riktig bemannet i forhold til trafikken er derfor viktig for å lykkes, forklarer hun.

Økt medarbeiderfokus

Skygebjerg forteller også at fokuset på medarbeiderne i kundesentrene har økt, og det er viktig å tilrettelegge for en god arbeidsdag for alle.

– Det menneskelige aspektet er blitt viktigere, og god bemanningsplanlegging gir gode og fleksible løsninger som kan ta hensyn til ulike medarbeideres ønsker og behov. Det blir viktig for at medarbeiderne skal trives på jobb, og derfor også bli værende lenger i selskapet, forklarer Skygeberg.

– Vi vil fremover også se større innslag av AI for å automatiskere prosesser ytterligere, og jeg tror det kommer til å bli enda viktigere å tilrettelegge for gode og effektive arbeidsdager som gir enda bedre medarbeider- og kundeopplevelser, avslutter Skygebjerg.