Runar Leite er Administrerende Direktør for Azets Insight AS.
Runar Leite er Administrerende Direktør for Azets Insight AS.

Små og mellomstore bedrifter ser lyst på fremtiden

Selskapet Azets har for første gang gjennomført et SMB Barometer i Norden og Storbritannia. Resultatene fra undersøkelsen med 760 ledere viser at SMB bedriftene ser muligheter fremover.

Runar Leite er adm.direktør i Azets Insight AS, og har følgende kommentarer i forhold til de funnene undersøkelsen viser:

– Covid-19 har uten tvil ført med seg visse forskjeller innen SMB-markedet. Enkelte bransjer er hardt rammet, mens andre har opplevd vekst og utvikling. Det er ikke urimelig å si at pandemien har vært en pådriver for teknologi, effektivitet og ikke minst ledelse. Tallene fra det norske SMB-markedet viser tydelig hvilken retning man beveger seg i. Vi forventer økt vekst og større investeringsvilje. Norge er klare til å ta lærdom av erfaringene det siste året. Digitalisering og strømlinjeformet drift er avgjørende for denne utviklingen, forteller Leite.

Undersøkelsen er sendt ut til eksisterende kunder av Azets i Storbritannia, Norge, Sverige, Danmark og Finland. Nær en fjerdedel (23 %) av respondentene i undersøkelsen er norske små og mellomstore bedrifter. Undersøkelsen har flest respondenter fra Storbritannia (53 %). Andel svar fra Sverige er 5 %, Danmark 6 % og Finland 13 %.

Oppsummert de viktigste funnene i SMB Barometeret til Azets i 2021. Gjengitt med tillatelse fra Azets.

Norske bedrifter mer optimistiske

Er det noen områder der de norske bedriftene skiller ut?

– Selskapene er generelt svært positive til utsiktene for økonomisk bedring i tiden fremover, men vi ser at norske og britiske selskaper er noe mindre optimistiske enn i de andre nordiske landene. Nesten to tredjedeler (64 %) regner med at omsetning vil øke neste år, og over halvparten (54 %) forventer økt fortjeneste. Hele 60% forventer å rekruttere flere i løpet av året. Dette vil utvilsomt gi ringvirkninger ut i markedet det kommende året, og vår rolle vil bygge på å være en samarbeidspartner, ikke bare en leverandør. For oss er det avgjørende å sette kunden i fokus, gjennom lokalkunnskap, men samtidig med styrken i det nasjonale, forklarer Leite.

Han trekker også frem at investerings- og låneviljen er størst blant norske selskap sammenlignet med resten av Norden.

Funn tyder også på at det er en bedre balanse mellom arbeid og fritid for norske SMB-ledere sammenlignet med danske og svenske SMB bedrifter

Digitalisering og endringsvilje

Hva er etter din mening de mest interessante/spennende funnene i undersøkelsen?

– Digitalisering og endringsvilje er nøkkelen til å lykkes fremover, og vi ser at det er stor enighet blant selskapene om at det er viktig å omstille seg raskest mulig for å kunne konkurrere, overleve og utvikle seg videre. SMB bedrifter i Norden fremstår som mye mer oppmerksomme på både muligheten og nødvendigheten av digitalisering og automatisering enn britiske selskaper, understreker Azets sjefen.

Gjengitt med tillatelse fra Azets.

– Det er også interessant at det i det store og hele er tydelig at SMB-ene er realistiske og innser at koronapandemien, og innvirkningen som den har hatt på økonomien, på ingen måte er et avsluttet kapittel. Det samsvarer også godt med den daglige oppfølgingen av våre kunder. Vi beveger oss i riktig retning, men vi er langt i fra i mål. Samtidig så må jeg få løfte frem at kundene våre sin omstillingsevne og endringstakt har vært både inspirerende og motiverende for oss å følge, tross all motstand de har møtt, men sammen har vi funnet løsninger, forteller Leite.

Er det noe du opplever som er spesielt overraskende?

– Undersøkelsen overrasker ikke, men er svært bevisstgjørende med tanke på norske bedrifters rolle i samspillet Norden/Storbritannia. Den tette sammenhengen mellom Norge og Storbritannia kommer nemlig tydelig frem. Det at det fremgår at de britiske SMB-er er langt mindre optimistisk med tanke på egen omsetning og resultat de neste 12 månedene enn bedrifter i EU-landene Finland, Sverige og Danmark. Med dette utgangspunktet så bør britiske SMB sin manglende optimisme for det neste året tas på alvor, for det vil unektelig også påvirke norsk næringsliv, understreker Leite.

Undersøkelsen viser også at SMB-bedrifter i EU land planlegger i større grad å investere, enn norske og britiske bedrifter gjør, noe som er helt i tråd med deres fremtidstro. Dette reflekteres også i bedriftenes syn på nødvendigheten av digitalisering og automatisering.

-Digitalisering, i alle bransjer, er nødvendig for å opprettholde konkurransekraft. Derfor er det et alvorlig faresignal både for norske og britiske bedrifter, når utviklingsarbeid uteblir, og pessimisme rår. Utvikling, sterkere konkurranse- og markedsposisjon omfatter digitalisering. Samspillet mellom handelspartnere og kunde/leverandør påvirker hverandre, på godt og vondt, forklarer Leite.

Avhengig av Storbritannia

– Vi ønsker at næringslivet i Storbritannia skal blomstre, fordi det gir økt aktivitet også i norsk næringsliv. Eliminering av juridisk usikkerhet er en forutsetning for investeringer. Det er mer enn noen gang avgjørende at norske myndigheter løfter dette på dagsorden, for å kunne legge til rette for et bærekraftig næringsliv i tiden fremover. Myndighetene må bidra til å bygge broer og vekst, som igjen vil føre til optimisme på tvers av landegrenser, avslutter Leite.

SMB Barometer

  • Utført av Azets, som er leverandør av tjenester innen regnskap, lønn, HR og rådgivning og teknologiske løsninger
  • SMB Barometer ble offentliggjort 9.august 2021
  • 760 ledere i Norden og Storbritannia har svart på undersøkelsen
  • Selskapene har en omsetning opp til 60 millioner Euro og / eller maksimalt 250 ansatte