SINTEFs konserndirektør Morten Dalsmo er klar for å bygge landslag innen næringsdrevet digitalisering når regjeringen nå satser på forskningssentre for næringsdrevet digitalisering. Foto: SINTEF.
SINTEFs konserndirektør Morten Dalsmo er klar for å bygge landslag innen næringsdrevet digitalisering når regjeringen nå satser på forskningssentre for næringsdrevet digitalisering. Foto: SINTEF.

Nå skal vi bygge landslag innen digitalisering!

Gjennom egne forskningssentre skal regjeringen digitalisere Norge. – Dette er en seier for både næringslivet og forskningen, sier SINTEFs konserndirektør, Morten Dalsmo.

Den nye regjeringsplattformen, som ble presentert forrige uke, innfrir på ett viktig punkt for alle som er opptatt av et konkurransedyktig og digitalt Norge: Regjeringen vil opprette forskningssentre for næringsdrevet digitalisering (FND). Dette er en sentral anbefaling i Digital21, som er den nasjonale strategien for digitalisering i næringslivet.

– Det er veldig gledelig at den nye regjeringen følger opp Digital21s anbefaling om å opprette forskningssentre for næringsdrevet digitalisering. Dette er en seier for næringslivet og for forskningen, og vil gi norske bedrifter et viktig digitaliseringsløft, sier SINTEFs konserndirektør Morten Dalsmo.

De fire teknologiområdene

Det var bred enighet i styringsgruppen for Digital21, som Dalsmo ledet og som bestod av representanter fra næringslivet, kunnskapsorganisasjoner og partene i arbeidslivet, om å opprette slike forskningssentre for å styrke de fire teknologiområdene

  • kunstig intelligens
  • stordata (big data)
  • tingenes internett (IoT)og
  • autonome systemer.

Regjeringserklæringen trekker også frem disse teknologiområdene som viktige for næringslivet fremover, noe som er et veldig positivt signal.

– Vi ser frem til å bygge landslag innenfor næringsdrevet digitalisering sammen med partnere i akademia og næringslivet. De nye forskningssentrene vil operere på tvers av næringer og bransjer, slik at aktørene kan lære av hverandre, og vil være komplementære til andre ordninger som Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), sier Dalsmo. Han presiserer at slike tiltak er et premiss for den grønne og digitale omstillingen av norsk næringsliv.

Vil skape grønn vekst

Leder for teknologi og digitalisering i Abelia, Kjetil Thorvik Brun, berømmer Støre og Vedum for å hente frem anbefalingene fra Digital21.

– All omstilling begynner med kompetanse, og den kompetansen som trengs for den digitale transformasjonen er stadig mer spesialisert. Dette utløser også styrket behov for tverrsektorielle samarbeid og kobling av ulike kompetansegrener. FND-ene svarer nettopp på denne utfordringen og vil gjøre det mulig å bygge slagkraftige økosystemer som kan levere på det grønne skiftet, sier han. DigitalNorway, som hadde ansvaret for sekretariatet i Digital21, deler begeistringen.

– Vi er naturligvis glade for å se at den nye regjeringsplattformen tar med så mange Digital21s anbefalinger. Dette vil kunne bidra til å redusere terskelen for små og mellomstore bedrifters tilgang til avansert digital teknologi og løsninger, og kunne ta dette i bruk i ny verdiskapende virksomhet. Vi ser frem til å bidra i realiseringen av nye forskningssentre for næringsrettet digitalisering i tett samspill med SINTEF, sier DigitalNorways leder, Liv Dingsør. Også fagforeningen Tekna står nå klare til å bidra til digitaliseringsløftet.

– Nå må intensjonene i Hurdalsplattformen omgjøres til konkrete tiltak. Forskning, næringsliv, teknologene og myndighetene må nå jobbe sammen for å få dette til. Sammen med SINTEF og andre ledende aktører ønsker Tekna å spille en nøkkelrolle i å skyve Norge opp i verdenstoppen for digital omstilling, sier visepresidenten i Tekna, Elisabet Line Haugsbø.