Skjermbilde 2021-10-27 kl. 06.27.32

Klimakrisen og kundeservice

Det er dessverre ingen ting som tyder på at vi klarer å unngå en klimakrise. Selv om de aller fleste forstår at noe må gjøres, så viser det seg utrolig vanskelig å få alle verdens land til å arbeide sammen mot et felles mål.

Begrunnet mistillit, store interessekonflikter og politiske systemer som ikke er tilpasset utfordringens kompleksitet, gjør det umulig å se for seg at det skal være mulig å finne gode løsninger i tide. Selv ikke i Norge, et av verdens rikeste og mest harmoniske land, klarer vi å nå de utslippsmålene vi selv satte for få år siden. Da er det vanskelig å se for seg at man skal klare det i land med langt større økonomiske utfordringer, og hardere politiske skillelinjer.

Hvordan klimakrisen påvirker kundeservice

Etter hvert som konsekvensene av klimakrisen blir tydeligere må det forventes at mange vil lete etter syndebukker. Det er en vanlig menneskelig reaksjon å lete etter personer eller organisasjoner for å stille dem til ansvar for det de har gjort, og det er her kundeservice sin rolle i klimakrisen blir tydelig. Det kan forventes at klimakrisen vil påvirke kundeservice på særlig tre måter.

Har bedriften bidratt positivt i miljøkampen?

Den ene handler om hvordan virksomheten og kundeservice selv har forholdt seg til miljøspørsmål. Er man en organisasjon som har tatt ansvar og redusert egne utslipp, eller har man gitt blaffen? Det er all grunn til å forvente at særlig unge kunder som får redusert livskvalitet på grunn av tidligere generasjoners miljøsynder vil velge vekk selskaper som har bidratt til den negative utviklingen.

Er kundeservice trent til å snakke om klima?

Den andre handler om at medarbeidere i kundeservice må svare på flere spørsmål om produktenes eller tjenestenes miljøavtrykk. Hvordan virksomheten forholder seg til miljøspørsmål, og hva bedriften gjør for å forhindre klimakrisen vil bli vanlige elementer i kundedialogen med krevende forbrukere. Kompetansen til medarbeiderne i kundefront vil bli enda mer avgjørende for merkevaren til virksomheten, og i hvilken grad man klarer å holde på kundene.

Vil talentene arbeide i din virksomhet?

Den tredje handler om fremtidens medarbeidere og hvor de vil jobbe. Det er vanskelig å se for seg at unge klimabevisste mennesker vil arbeide i organisasjoner som er med på å ødelegge den kloden vi bor på. De mest empatiske, omsorgsfulle og engasjerte talentene som alle kundeservice organisasjoner kjemper om å ansette er trolig de som først forlater virksomheter som ikke bidrar positivt i miljøkampen.

En strategisk beslutning

Det er sterkt å anbefale at når kundeservice organisasjoner arbeider med å planlegge fremtiden, så må man ta hensyn til miljøkrisene og FN´s bærekraftsmål. Man må ha et bevisst forhold til om vil være en del av løsningen eller en del av problemet. Om man ikke tar stilling, men overlater kun til myndighetene eller dagens kundeadferd å bestemme, så er det en stor sannsynlighet for at det var en strategisk feil.