Eivind Bøe i Randstad advarer mot feilansettelser når jobbmarkedet strammer seg til.
Eivind Bøe i Randstad advarer mot feilansettelser når jobbmarkedet strammer seg til.

Faren for feilansettelser øker

Arbeidsmarkedet koker i etterkant av koronaen. Fra en rekordhøy arbeidsledighet i fjor opplever vi nå et arbeidsmarked hvor arbeidsgiverne må konkurrerer knallhardt om talentene. – Nå gjelder det å ha is i magen. Feilansettelser koster, det vet alle vi som har gjort dem, sier administrerende direktør i Randstad Norway, Eivind Bøe.

Over 40% av bedriftene i siste NHOs Økonomisk overblikk sier det er et stort problem å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Når det blir så stor I kamp om de beste, kan det være fristende å kutte svingene og foreta kjappe valg. Nå roper altså HR-selskapet Randstad varsko, og advarer mot faren for feilansettelser som han tror vil øke i tiden framover

Svir i lommeboken

– Når vi spør toppledere hvor mye en feilansettelse koster, er svaret selvsagt svært varierende. Vi gjorde en grundig kartlegging av dette for 8 år siden, og den gang fant vi at gjennomsnittskostnaden kan beregnes til over 500 000,-. I tillegg vet vi at mange stillinger trekker med seg et vesentlig høyere tap, forteller Bøe.

Det er ikke bare de rene lønnskostnadene som gjør en feilansettelse kostbar. – Det har mange følgekostnader i form av tapte inntektsmuligheter, redusert effektivitet hos øvrige ansatte, eventuell etterlønn og advokathonorarer. I verste fall taper bedriften omdømme og kunder forsvinner.  Når vi i tillegg vet at HR-Norge anslo at 1 av 10 ansettelser var feilansettelser så blir de økonomiske kostnadene og skadevirkningene enorme, forklarer Bøe.

Til Kundeserviceavisen sier Bøe at man generelt kan si at de som har for dårlig tid er de som oftest gjør feil.

– Det største problemet er nok at man ikke legge mer vekt på å definere stillingen og krav til kandidatene før man begynner selve ansettelsesprosessen, understreker Bøe.

Begge parter går på et tap

En kostnad som det snakkes lite om, er tapet for den som faktisk er feilansatt. Det er vanskeligere å kvantifisere denne kostnaden, men at den er reell og potensielt svært stor er hevet over tvil. Ikke bare er det bortkastet tid, det kan også være tapte muligheter.

– Vedkommende kan ha  sagt nei til jobben som faktisk hadde passet perfekt. Et sted han eller hun kunne trives, utvikle seg og ikke minst å lære, er byttet ut mot et arbeid hvor vedkommende faktisk ikke fungere. Den opplevelsen kan være knalltøff, og i verste fall kan det knekke et menneske, påpeker Bøe.

Hvordan unngå å tråkke feil?

Toppsjefen har følgende råd for å unngå feilansettelser.

– For det første må du vurdere om du trenger en permanent ressurs eller om du kan gå for en midlertidig løsning. Man ser en trend om stadig større bruk av innleide ressurser nettopp fordi verden er i så rask endring. Det er ikke uten grunn konsulentbransjen har gode dager, sier han.

Deretter anbefaler Bøe at du gjennomfører en grundig ansettelsesprosess når du først skal ansette. Spesifiser nøye både arbeidsoppgaver og krav til arbeidstakeren. Få om nødvendig hjelp fra et rekrutteringsselskap.

– Vær gjerne åpen for ulike kandidater, men vær likevel ytterst forsiktig med å ansette noen du er i tvil om vil klare jobben, sier Bøe.Tålmodighet er en dyd, spesielt når man rekrutterer i et brennhett arbeidsmarked.

Og sist men ikke minst. God onboarding og god oppfølging er viktig. Dette både for å redusere sjansen for feilansettelser, men kanskje like viktig at begge parter ser feilen så tidlig som mulig.

– For like viktig som å unngå de største feilene, er det å minimere konsekvensene av dem, når de først oppstår, avslutter toppsjefen.