Skjermbilde 2021-11-23 kl. 07.53.27

Tibber gruser konkurrentene

En ny og omfattende måling av strømselskapene i Norge har blitt gjennomført i løpet av høsten. Undersøkelsen viser at kundetilfredsheten med kraftselskapene faller markant tilbake fra i fjor både i privat- og bedriftssegmentet.

Høye strømpriser og et stort mediefokus på kraftleverandørenes strømavtaler har ført til at strømkundene i langt mindre grad enn før opplever at de har strømavtaler som tilpasset deres ønsker og behov. Mens samtlige strømselskaper må notere en reell tilbakegang i kundetilfredsheten, er det Tibber som utmerker seg.

Kraftig fall i kundetilfredsheten til strømselskapene

EPSI Rating legger i dag frem resultatene fra en ny måling av kundeopplevelsen med strømselskapene i Norge. Studien, som er den 12. studien i rekken, baserer seg på dybdeintervjuer med drøyt 2300 personer og bedrifter rundt om i Norge.

Fra lavinteresse til høyinteresse

Strøm har historisk sett vært et lavinteresse produkt, og de fleste har i liten grad brydd seg om hvilken strømavtale de har. Mange har tenkt at «strøm er strøm», men økningen i kraftprisene den siste tiden har endret på dette. Mye tyder på at strøm diskuteres i langt større grad enn før, både i husholdningene og i bedriftene rundt om i Norge, og at strømavtaler for tiden er høyinteresse.

– Studien viser at langt flere kunder er kjent med hvilken strømavtale de har i dag enn hva som har vært tilfellet før. Dette kommer nok av at strømregningene har blitt merkbart større, noe kundene har kunnet føle direkte på lommeboka, forteller Fredrik Høst, Daglig leder i EPSI Norge. I tillegg til dette har Forbrukerrådet gått tydelig ut og aktivt oppfordret norske strømkunder til å gå igjennom sine strømavtaler. Dette har skapt økt bevissthet.

Fredrik Høst, daglig leder i Epsi Norway, sier Tibber slår knock out på konkurrentene i strømbraansjen i årets måling.

Selv om mange vet at strømselskapene ikke råder over kraftprisene, er det allikevel mange som løfter sin frustrasjon over de høye kraftprisene over på kraftselskapene, spesielt i tilfeller der kundene ikke får tilstrekkelig med oppfølging og informasjon.

– I en tid der prisene stiger markant vil god kommunikasjon og dialog med kundene være viktig slik at kundene forstår markedsmekanismene, fortsetter Høst. God informasjon til riktig tid bidrar til at kundene opplever at de blir bedre ivaretatt, det skaper trygghet, og gir kundene et større eierskap til sitt forbruk.

Begeistring blant Tibber-kundene

For første gang har Tibber blitt fanget opp i EPSI sin måling av kraftselskapene i Norge, og går rett til topps i målingen. Tibber skårer betydelig høyere på alle parametere, og brorparten av alle deres kunder er svært godt tilfredse.

– Med med en kundetilfredshet på 83 er Tibber rett og slett i en egen klasse, sier Høst. Kundene opplever at Tibber har gode løsninger og er oppriktig interessert i dem som kunder. Med en slik tilbakemelding er det mye som tyder på at kundene rett og slett er fans av selskapet.

Høst sier til Kundeserviceavisen at han vurderer resultatene som overraskende bra.

– Gjennom tidligere undersøkelser har vi sett at Tibber kundene har vært godt tilfreds, men samtidig vet vi at det er utfordrende å holde dette nivået gjennom en kraftig vekstfase. Men det har Tibber så til de grader klart, understreker Høst til Kundeserviceavisen.

For alle de andre aktørene i målingen så går kundetilfredsheten tilbake. Fjordkraft går mest tilbake sammenlignet med i fjor, men også denne gangen er det slik at det er kundene til Hafslund Strøm som er de minst fornøyde.

Også bedriftskundene er mindre tilfredse

Årets måling av bedriftssegmentet viser en dalende kundetilfredshet, og jevnt over speiler tilbakemeldingen den vi ser i privatsegmentet. Bedriftene har også blitt mer bevisste på sin strømavtale den siste tiden, og en del bedriftene rundt om i Norge har stilt spørsmålstegn ved hvorvidt de har en strømavtale som er tilpasset deres behov.

– Det er ingen tvil om at bedriftene ønsker seg rimeligere strøm, men resultatene viser også at det er en del frustrasjon rundt uklare avtaler, administrasjonsgebyrer og dårlig informasjon, fortsetter Høst. Målingen viser dog at det er forskjeller mellom kundetypene. Kraftleverandørene har fortsatt sterke og gode kunderelasjoner til bedrifter som bruker mye strøm, og analysen viser at det er tilfredsheten blant de mindre bedriftene som har svekket seg betraktelig over det siste året.

Det er samlegruppen med øvrige strømselskaper som gjør det best i bedriftssegmentet. Disse kraftselskapene er jevnt over tettere på sine kunder, og er bedre på å følge opp sine kunder både med tips og råd og annen informasjon.