Administrerende direktør i Randstad, Eivind Bøe.
Administrerende direktør i Randstad, Eivind Bøe.

En av to er åpne for ny jobb

Pandemien har gjort at mange har revurdert om jobben fortsatt passer inn i livet. Halvparten av arbeidsstyrken er nå enten på jakt etter ny jobb eller åpne for nye muligheter. 3. januar, er den dagen i året hvor flest leter etter ny jobb på Finn.no.

Pandemien har endret måten vi jobber på, og åtte av ti har revurdert om jobben passer inn i livet i løpet av de siste 18 månedene. 35 prosent er åpne for å skifte jobb, mens 15 prosent er på aktiv jobbjakt. Det viser en ny stor undersøkelse fra verdens største HR-selskap Randstad.

— Pandemien har gjort at mange har mistet tilknytningen til jobben og ønsker å prioritere annerledes. Mange har brukt romjulen til å ta beslutningen om at det er på tide å skifte jobb, og vi vet at første arbeidsdag er den dagen i året hvor flest besøker Finn.no i jakten på drømmejobben, sier Eivind Bøe, administrerende direktør i Randstad Norge.

Stor holdningsendring i arbeidsstyrken

Det har lenge vært flere jobber enn jobbsøkere på markedet og kampen om talentene er hard. At så mange nå er åpne for nye muligheter er gode nyheter for de som trenger å bemanne, men dårlige nyheter for arbeidsgivere som ønsker å beholde viktige ressurser.

— Det er et ganske kraftig signal at så mange som åtte av ti har revurdert om jobben passer inn i livet. Samtidig opplever mange mer stress nå enn før pandemien. Vi ser at pandemien har ført til en ganske stor holdningsendring i arbeidsstyrken som arbeidsgivere er nødt til å ta på alvor, sier Bøe.

Ønsker mindre stress og bedre balanse

Han mener at arbeidsgivere som enten er på jakt etter nye medarbeidere, eller som nødig vil miste viktige ressurser, bør ta på alvor at arbeidsstyrken i stor grad har benyttet pandemien til å vurdere hva slags jobbhverdag de ønsker seg.

— Pandemien har gjort oss mer opptatt av balanse i livet. De arbeidsgiverne som derfor tilbyr medarbeidere en jobb som passer godt inn i livet, vil ha større muligheter til å tiltrekke seg nøkkelressurser, sier Bøe.

Randstad Workmonitor viser nemlig at halvparten opplever å ha fått bedre balanse mellom jobb og fritid etter pandemien. Seks av ti har fått større innsikt i både personlige mål og karrieremål.

God lønn er ikke nok

— Vær svært tydelig i annonseringen hva du som arbeidsgiver kan tilby. Få spesielt frem hvilke opplærings- og utviklingsprogrammer dere har. Arbeidstakere har med rette lagt mer og mer vekt på hvor god en arbeidsgiver er til å øke kompetansen til sine ansatte, sier Bøe.

For hvis det er én ting pandemien har vist oss, så er det at vi må tilpasse oss plutselige endringer og lære å jobbe på nye måter. Digitaliseringstakten er høy og setter store krav til kompetanseutvikling

—  Selv om lønn fortsatt er viktig når ansatte skifter jobb, er folk mer enn noen gang ute etter en arbeidsgiver som sikrer balanse mellom jobb og fritid, fleksibilitet og ikke minst gode muligheter for å lære og utvikle seg på jobben, sier Bøe.

Tegnene på at jobbytte kan være smart

Bøe forteller at det er særlig noen tegn som er viktige å ta på alvor.

— Om jobben oppleves som lite meningsfull, om du ikke får tilstrekkelige utviklingsmuligheter og når jobbstress tar over hverdagen kan det være på tide å gjøre endringer, enten i nåværende jobb eller ved å søke seg til en ny jobb, sier Bøe.

Funn fra undersøkelsen

 • 35,3 prosent er fornøyde med nåværende jobbsituasjon, men er åpne for å skifte jobb
 • Ti prosent (9,9 %) har startet å lete etter ny jobb.
 • Fem prosent leter aktivt etter ny jobb og har gjort det en stund
 • I løpet av de siste 18 månedene har 51 prosent revurdert om jobben de har passer inn i livet de lever, 30 prosent (29,9%) har i en viss grad revurdert om jobben passer inn i livet de lever. Kun nitten prosent (19,1%) har ikke revurdert jobben etter pandemien.
 • 54 prosent opplever at pandemien har gjort det mulig å få bedre balansen mellom jobb og fritid
 • 33 prosent opplever mer stress på grunn av pandemien og ønsker å gjøre endringer på jobb
 • 40 prosent føler seg inspirert av venner eller kolleger til å gjøre karriereendringer i fremtiden.
 • 66 prosent ønsker mer fleksibilitet på jobb og i karrieren basert på erfaringer fra pandemien
 • 45 prosent mener faktiske eller forventede endringer i arbeidsmarkedet gjør at de trenger mer opplæring og gode utviklingsmuligheter for å holde seg relevante
 • 46 prosent mener det er vanskelig å vite hvilke ferdigheter de trenger i fremtiden på grunn av raske endringer i arbeidslivet
 • 40 prosent sier de er villige til å ta en jobb i et annet land om de kan jobbe fra hjemmekontoret

Faktaboks

 • Randstads Workmonitor er en global arbeidsmarkedsundersøkelse utført av verdens største HR selskap Randstad.
 • Undersøkelsen er gjennomført i 34 land blant arbeidstakere mellom 18 og 65 år
 • I Norge har 800 arbeidstakere svart på undersøkelsen.