FOTO: Petter Berntsen/Frelsesarmeen

– I en krise blir informasjonsbehovet utømmelig

Krigen i Ukraina rammer mange. Noen som må trå til når en krise oppstår, er humanitære organisasjoner. Kundeserviceavisen har snakket med noen av organisasjonene, som har merket en stor pågang i alle sine kanaler. Vi tar en prat i dag med Frelsesarmeen, for å høre status hos dem.

– Frelsesarmeen arbeider i 132 land og mobiliserer nå internasjonalt nå for å hjelpe berørte av krigen i Ukraina, forteller Geir Smith-Solevåg, kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen.

«Krigen som utspiller seg i Ukraina nå gjør inntrykk på oss alle», skriver Frelsesarmeen på sine sider.

Hjelp på tvers av land

– Vi har i mange år arbeidet i landene, og har derfor raskt kunnet kommet i gang med konkret nødhjelpsinnsats i Ukraina, samt nabolandene Romania, Moldova, Polen, Slovakia og Tsjekkia, samt blant internt fordrevne i Russland.

Bistå med midler og materiell.

Smith-Solevåg kan fortelle til Kundeserviceavisen at Frelsesarmeens internasjonale hovedkvarter sitt kompetansemiljø på nødhjelps- og krisesituasjoner – International Emergency Services – har flyttet personell til Polen.

– De koordinerer nødhjelpsinnsatsen på tvers av alle landene i området, og vi bistår dem med de de ber om av midler og materiell, sier Smith-Solvåg.

Per 1.mars 2022 kunne Frelsesarmeen melde om følgende arbeid på sine nettsider:

«Hjelpeaksjoner har nå startet i Ukraina, Moldova og Romania.
Frelsesarmeen i Ukraina gir nødhjelp (smørbrød, varme måltider, varme drikker, drikkevann, mat og andre varer) til internt fordrevne på forskjellige steder i landet. Spesielt byer som Lviv, nær grensen til Polen, mottar mange fordrevne.
Moldova tilbyr Frelsesarmeen midlertidig innkvartering hjemme hos offiserer og ansatte, men også i Frelsesarmeens egne bygninger.
Romania har sendt team til to forskjellige grenseoverganger, Siret og Isacca der de gir mat og hygieneartikler til mennesker som krysser grensen.
Frelsesarmeen i Russland gir også mat og andre varer til mennesker som er på flukt i eget land.»

FOTO: Frelsesarmeen logo

Informasjon er essensielt

Noe av det som blir ekstra viktig når det oppstår krise, er informasjon.

– I en krise blir informasjonsbehovet utømmelig. Å kunne gi noe informasjon selv om det er lite, er bedre enn å operere i et vakuum, sier Smith-Solevåg.

Korrekt informasjon må frem.

– Samtidig er det viktig at kvaliteten på informasjonen er god, slik at det ikke oppstår misforståelser.

I krig blir det derfor særlig viktig å få frem korrekt informasjon.

– Særlig i de første, uoversiktlige fasene av en krise er det viktig å ha gode strukturer for informasjonsflyt slik at riktig informasjon kommer fram til rett sted. Selv om det kan være fristende å kommunisere på kryss og på tvers, er det klokt å holde seg til de planlagte linjene.

Slik sikrer Frelsesarmeen også at en kundeservicefunksjon forholder seg til bekreftet informasjon.

Giverglede

Frelsesarmeen får god støtte fra folk gjennom hele året, men kanskje særlig i disse tider.

Pengebehov.

– Vi merker det norske folks varme giverglede året igjennom, og også nå, sier Smith-Solevåg.

– Vi har blitt kontaktet av folk som både vil bidra med klær, lokaliteter til flyktningemottak og annet.

Og selv om mange allerede er flinke med å bidra med det de kan, så er det først og fremst penger som trengs nå.

– I øyeblikket er behovet penger til våre lokale mannskaper, men vi følger situasjonen nøye og lytter til signalene fra våre folk ved Ukrainas grenser, avslutter Smith-Solevåg fra Frelsesarmeen.


HER kan du bidra til Frelsesarmeen.