Fire erfarne norske sjåfører tok turen ned til Ukraina. Foto: Tide
Fire erfarne norske sjåfører tok turen ned til Ukraina. Foto: Tide

Tide om turen mot Ukraina: – Vi vil berømme våre dyktige sjåfører

Etter et initiativ fra Fyllingsdalen Teater, ble det samlet inn materiell til befolkningen i Ukraina. Tide stilte med busser og sjåfører, og kjørte ned for å levere alt – i tillegg til å hente med seg flyktninger hjem igjen til Norge. Kundeserviceavisen tok en prat med kommunikasjonsdirektøren i Tide, Marianne Frønsdal, for å høre om status på oppdraget, og hvorfor de som bedrift valgte å gjøre dette.

Hvordan har turen gått så langt, har dere hørt noe fra sjåførene?

– Så langt har turen gått bra og alt har skjedd i henhold til den planen som var satt opp i forkant av reisen. Tirsdag ble bussene fylt opp med ukrainske flyktninger og bussene har nå begynt på den lange reisen hjem til Bergen, forteller kommunikasjonsdirektør i Tide, Marianne Frønsdal.

Marianne Frønsdal, kommunikasjonsdirektør i Tide. Foto: Tide

Bistå dersom det trengs. 

Tide har hatt løpende kontakt med sine sjåfører som er med på reisen, for å sikre at alt går bra og for å kunne bistå dem dersom det oppstår spørsmål eller situasjoner der de trenger hjelp.

Hvorfor valgte Tide å bidra?

– Det er med sorg, sjokk og vantro at vi følger tragedien i Ukraina. I Tide har vi 4.500 medarbeidere fra 58 ulike nasjoner. En av våre verdier er respekt, sier Frønsdal.

– Invasjonen av Ukraina viser alt annet enn respekt for en nasjon og menneskerettigheter, og vi ønsket å bidra med hjelp til flyktningene. Initiativet som Fyllingsdalen Teater iverksatte var både godt gjennomtenkt og gjennomført og vi er derfor takknemlig og ydmyk over å få bidra.

Et krevende oppdrag, med tøffe inntrykk.

Hva er planen når sjåførene returnerer til Norge?

– Våre sjåfører har vært med på et krevende oppdrag, med mange tøffe inntrykk. Tide vil derfor følge dem tett opp når de kommer tilbake til Norge, forteller Frønsdal.

Sjåførene uttalte at det var et ærefullt oppdrag. Hva tenker Tide?

– Vi vil berømme våre dyktige sjåfører deltar på denne turen, de viser et mot og en raushet langt utover hva vi kan forvente. Tide er ydmyke over at vi har fått bidra til Fyllingsdalen teater sitt initiativ, sier Frønsdal.

– Vårt bidrag gjør ikke slutt på krigen mellom Russland og Ukraina, men dersom dette tiltaket kan bidra til at krigsflyktninger kan få en trygg hverdag er vi veldig fornøyde, og Tide ser på det som en ære å få delta i dette arbeidet.

Foto: Tide, logo

Stort engasjement fra Tides medarbeidere.

Hva er Tide sin viktigste visjon, på generell basis og knyttet opp mot dette?

– Tide sitt fundament er våre verdier: stolt, miljøbevisst, ansvar, respekt og trivsel. Disse danner et godt fundament for alt Tide gjør, også i vårt bidrag til dette initiativet om å hente flyktninger til Bergen, forteller Frønsdal.

Frønsdal sier at Tide må, i likhet med resten av samfunnet, ta ansvar og bidra til å hjelpe de hundretusener av mennesker som nå er på flukt av sine hjem.

– Vi skal vise disse menneskene respekt og hjelpe dem mot en trygg hverdag. Og vi er stolt over å kunne bidra til denne viktige saken og at vi er med å gjøre en forskjell. Som arbeidsgiver er Tide også stolt over det store engasjementet våre medarbeidere viser, legger Frønsdal til.

Fortsett å jobbe mot egne mål

På hvilken måte arbeider dere for å hjelpe kunder og samfunnet nå, spesielt kanskje i disse tider?

– Vi kan dessverre ikke påvirke krisen i Ukraina og vi må derfor fortsette å jobbe med det vi kan – skape gode og bærekraftige reiseopplevelser, sier Tides kommunikasjonsdirektør Frønsdal.

Fortsette mot bærekraftige mål.

– Etter to år med pandemi har man sett at antall kollektivreiser har hatt en betydelig nedgang, både i Norge og Danmark, forteller Frønsdal.

– Dersom vi skal nå myndighetens nullvekstmål for persontransport med bil, er vi avhengige av et godt tilbud og at flere reiser kollektivt.

Tide jobber derfor sammen med bransjen med å få reisende tilbake på bussen, slik at de sammen kan skape et mer bærekraftig samfunn.