Helge Skirbekk, forsker på tillit i helsevesenet.
Helge Skirbekk, forsker på tillit i helsevesenet. FOTO: Legelisten.no

Lange ventelister på fastlege skaper trøbbel

En kvart million nordmenn venter på å få byttet fastlege. – Lange ventetider kan gå utover folks helse, og tillit til hele fastlegeordningen, sier Legelisten.no.

Som en del av fastlegeordningen har pasienter rett til å bytte fastlege. Men hvor reell er denne retten? Spør Legelisten.no.

De har nå, i samarbeid med førsteamanuensis Helge Skirbekk ved Universitetet i Oslo, undersøkt dette spørsmålet. Rapporten viser at det ikke er ledige fastleger i i 150 kommuner i Norge.

– Det er helt uakseptabelt å måtte vente flere år for å få ny lege, sier daglig leder i Legelisten.no, Lars Haakon Søraas.

Urovekkende utvikling

Med over 250 000 nordmenn på venteliste forteller Legelisten.no at det er mange som må vente lenge for å få seg fastlege.

De har kommet frem til følgende:

  • 70 000 nordmenn står på venteliste hos fastleger der ventetiden er beregnet å være mellom 1 og 2 år
  • Ytterligere 70 000 nordmenn står på venteliste hos fastleger der ventetiden er beregnet å være mellom 2 og 4 år
  • Nesten 40 000 nordmenn står på venteliste hos fastleger der ventetiden er beregnet å være lenger enn 4 år

– Dette er ikke en god utvikling for pasienter. For noen grupper er dette spesielt alvorlig. Spesielt for eldre og andre med store helseutfordringer, så haster det å få byttet fastlege dersom man idag ikke har et godt forhold til sin nåværende lege, sier Søraas.

– Å måtte vente i flere år for å få en ny lege er helt uakseptabelt.

Daglig leder i Legelisten.no, Lars Haakon Søraas. FOTO: Legelisten.no

God kjemi er avgjørende

– Fastlegen er for mange den viktigste helsekontakten de har. Å ha god kjemi og kommunikasjon med fastlegen er avgjørende og derfor er en viktig rettighet i fastlegeordningen at pasienter kan bytte fastlege, sier Søraas.

Han legger til at denne rettigheten ser ut til å gradvis bli borte for pasienter, og heller bli erstattet med en rett til å stille seg på venteliste.

Helge Skirbekk er forsker på tillit i helsevesenet. Han ser at dette skaper utfordringer.

– Et godt tillitsforhold mellom lege og pasient er avgjørende for korrekt diagnostisering og for at pasienter skal følge anbefalingene og rådene de får fra legen. Mange pasienter har heldigvis høy tillit til sin fastlege. Men det er også en del som ikke har det, sier Skirbekk.

– For dem kan det gå ut over egen helse, dersom de på grunn av lange ventelister må ta til takke med en lege de ikke tør eller vil diskutere helseutfordringer med, legger han til.

– Pasientene kan få et ugreit forhold

Rapporten til Legelisten.no kan også forteller om store geografiske variasjoner. De nevner at i mange kommuner finnes det ingen ledige fastleger, mens i andre, som i Oslo, Asker og Bærum, er det mange ledige leger å velge mellom.

Skirbekk mener at de lange ventelistene kan svekke tilliten til helsevesenet.

– Lange ventetider kan også gå ut over folks tillit til hele fastlegeordningen. De som opplever å ha et ugreit forhold til sin fastlege, og som ikke får byttet, kan se seg nødt til å gå til private aktører og betale av egen lomme, sier Skirbekk.

– De kan føle at fastlegeordningen ikke fungerer for dem, legger han til avslutningsvis til Legelisten.no.

Rapporten er tilgjengelig her: Med rett til å bytte? Ventetider for å bytte fastlege i Norge.