Liv Oftedal Rossow er områdeleder i Oslo kommune. Hun jobber med å tilgjengeliggjøre helsedata på en effektiv måte for å skape bedre pasientopplevelser.
Liv Oftedal Rossow er områdeleder i Oslo kommune. Hun jobber med å tilgjengeliggjøre helsedata på en effektiv måte for å skape bedre pasientopplevelser.

Helsedata gir bedre pasientopplevelser

2 – 4. november går service- og tjenestekonferansen «Vi endrer sammen» av stabelen i Bodø. Konferansen er i regi av Forum for offentlig service (FOS), som er en interesseorganisasjonen for de som vil at det skal være enkelt å møte det offentlige. Utgangspunktet er at den enkelte innbygger fortjener gode offentlige tjenester. Liv Oftedal Rossow er en av dem som skal holde et foredrag under konferansen med fokus på hvordan helsedata kan gi bedre pasientopplevelser.

Kundeserviceavisen har kontaktet Liv Oftedal Rossow i forkant av konferansen for å høre litt om hvordan Oslo kommune jobber med helsedata for å skape enda bedre pasientopplevelser.

Hun jobber som produktområdeleder for Helsedata i Oslo, som er et produktområde i Oslo kommune. Rossow har jobbet med digital forvaltningsutvikling de siste seks årene.

Å sikre bedre helsehjelp


Kan du si litt om enheten i Oslo kommune du jobber i?

— Helsedata i Oslo er et produktområde som eies av Helseetaten og Oslo Origo, som er digitaliseringsetaten i Oslo kommune. Området består av 24 personer fordelt på tre team, forteller Rossow.

Vi skal sikre bedre helsehjelp

— Vår visjon er «Gjennom våre digitale produkter gir vi helsepersonell kvalitetssikret informasjon i gode arbeidsverktøy. Dette gjør vi for å sikre bedre helsehjelp til Tim og hans pårørende.» Tim er vårt symbol på innbyggeren. (Se gjerne Historien om Tim på YouTube.).

Hun legger til at mandatet deres er bredt, på tvers av alle Oslo kommunes helsetjenester, men at de i første omgang har jobbet med legevakten i forbindelse med etablering av ny storbylegevakt på Aker i 2023.

Fokus både på hverdagen til helsepersonell og pasientopplevelser


Kan du si litt om hvordan dere jobber med pasientreiser?

– Når det gjelder legevakten har vi jobbet med bedre pasientflyt og pasientlogistikk i legevaktens mottak. Mer og bedre informasjon om pasienten fra andre relevante helseinstanser er svært viktig i vårt arbeid. Her jobber vi med tilgang til dokumenter som epikriser, henvisninger og andre journaldokumenter for leger på legevakten. Tilgang til radiologiske bilder av pasienter ved legevakten er også en del av det vi jobber med, sier Rossow.

Jeg brenner for gode, offentlige tjenester

Videre forklarer Rossow at de også ser på hvordan de kan få tilgang til informasjon om pasienter som er på vei i ambulanse til legevakten (ambulansejournal).

Ja, hvor viktig er dataene for legevakten?

— Informasjon er helt sentralt for legevakten. I utgangspunktet er det slik at ansatte ved vår legevakt kun har tilgang på legevakts-historikk for pasientene. Det betyr at det som er utredet, undersøkt og skrevet ned i pasientjournalsystemet på legevakta, er det våre ansatte vet om pasienten de har foran seg, sier Rossow entusiatisk.

Liv Oftedal Rossow er en av dem som skal holde et foredrag under konferansen «Vi endrer sammen», med fokus på hvordan helsedata kan gi bedre pasientopplevelser. FOTO: Privat

Datasikkerhet er viktig


Hva er egentlig helsedata, og hvilke utfordringer er knyttet til personvern?

— Helsedata er alle typer helseopplysninger, det vil si alle opplysninger som kan si noe om en persons nåværende, tidligere eller fremtidige fysiske eller psykiske helsetilstand. Vi er selvsagt underlagt GDPR, og gjør Normen-vurderinger av alle produktene våre, understreker Rossow.

— Vi skal ut med vårt første produkt ila den neste måneden, og har foreløpig ingen målinger av effekt. Gevinstene dreier seg i hovedsak om økt pasientsikkerhet og frigjort tid for helsepersonell som i neste omgang kommer pasient til gode, forteller Rossow.

Helsepersonellet vi jobber med ønsker også bedre løsninger

Hun forklarer at det å lage digitale produkter for helsevesenet er relativt komplekst, og det har tatt lengre tid enn de hadde sett for seg.

Hvor langt er helsevesenet kommet på pasient-/brukeropplevelser?

– I Norge er store deler av helsevesenet offentlig, og det er det viktig å huske at pasient- og brukeropplevelser både må romme hver enkelts opplevelse av ivaretakelse i helsevesenet, men også summen av helsetjenester som blir tilbudt og kvaliteten på dem. For legevakta i Oslo er det hele tiden en balansegang mellom å sikre at pasienter føler seg trygge og ivaretatt, samtidig som man skal kunne behandle pasientene så effektivt at man kan ivareta flest mulig. I noen tilfeller betyr det kanskje at du blir bedt om å snu i døra, fordi din sykdom ikke er så akutt at den bør ivaretas av en helsetjeneste som er satt opp for å være knallgode på akutt helsehjelp.

Så det handler om prioriteringer?

– Ja, når etterspørselen innen offentlige helsetjenester tilnærmet er uendelig, så må noen prioritere. For noen kan dette kjennes på som en dårlig brukeropplevelse, men prioriteringen er kanskje helt riktig for å sikre at noen andre, med større og mer akutte behov, får den ivaretakelsen de trenger og har krav på. Det er også viktig å huske at Norge har et av verdens beste helsevesen, men selv hos oss må det gjøres prioriteringer, sier Rossow.

—  Jeg vil gjerne til til slutt få frem at vår erfaring så langt er at også helsepersonellet vi jobber med veldig gjerne ønsker bedre løsninger, som både er mer effektive for de ansatte og som i neste omgang også gir bedre pasientopplevelser, avslutter Rossow.


Hør mer om hva Liv Oftedal Rossow skal snakke om i sitt foredrag i Bodø fredag 4.november her.