Christopher Ringvold,
Jobbanalytiker og leder for FINN jobb.
Christopher Ringvold, Jobbanalytiker og leder for FINN jobb. FOTO: FINN

Finn.no: — Det er høy etterspørsel etter arbeidstakere innen kundeservice

Dette året har jobbmarkedet vært historisk sterkt, men den økonomiske situasjonen har ført til at det er svært ulik utvikling på tvers av ulike bransjer i tredje kvartal, forteller FINN i en pressemelding.

Det er fortsatt arbeidstakers marked i mange bransjer med et historisk høyt volum av ledige stillinger.

FINNs ferske tall viser imidlertid at noen bransjer peker seg ut i positiv retning, mens andre har gått drastisk ned i etterspørsel etter arbeidskraft.

Kundeservice har hatt en vekst

Kunne du sagt litt mer om kundeservice i de ferske tallene fra Finn?

— Det er høy etterspørsel etter arbeidstakere i innen kundeservice. Volumet av jobber er «all time high» hittil i 2022, men en vekst på hele 55% hittil i år. Det som også er interessant med denne bransjen er at antall søknader per stilling er redusert med 29% hittil i år, forteller Christopher Ringvold, jobbanalytiker og leder for FINN jobb.

— Det vil si at det i større grad er kandidatens marked innenfor denne kategorien.

Ringvold forklarer at det er individuelle utviklingstrekk for hver enkelt bransje.

—  Det som er spesielt med kundeservice er at det er en av kategoriene som har hatt sterkest vekst etter pandemien, sier han.

Ringvold forteller at i tillegg har antall søkere per stilling falt ganske betydelig, noe som gjør det mer utfordrende for arbeidsgivere å få løst rekrutteringsbehovet sitt.

—  Det er færre søkere per stilling, noe som gjør at kandidatene får større forhandlingsmakt, sier han.

Yan Krukov, Pexels FOTO: Yan Krukov, Pexels

Offentlig sektor er vinneren

Finn forteller også i pressemeldingen at dersom vi bryter ned veksten på tvers av offentlig og privat sektor, er utviklingen ulik.

Offentlig sektor har økt antall utlyste stillinger med 18,5% målt mot tredje kvartal i fjor. I privat sektor ser vi en nedgang i antall utlyste stillinger, her er det utlyst 4,7% færre stillinger enn i samme periode i fjor.

Avtakende etterspørsel etter arbeidskraft fra privat sektor viser at markedet kjøler seg noe ned, men det er verdt å merke seg at det er fra et historisk høyt nivå.

Ringvold ser at arbeidsmarkedet er i ferd med å endres – spesielt for noen bransjer.

— Av de største bransjene ser vi at Bygg og anlegg har en markant nedgang på 24%. Nedgangen viser at etterspørselen etter arbeidskraft avtar betydelig i tredje kvartal. På motsatt side av skalaen finner vi Industri og produksjon, hvor antall utlyste stillinger øker med 11% målt mot samme periode i fjor, forteller Ringvold.

Byggebransjen hardt rammet

— FINN sine tall viser at Håndverker var stillingsfunksjonen med flest stillinger i første kvartal i år. Det at antall stillinger som håndverker går drastisk ned, er en tydelig indikasjon på lavere aktivitet i byggebransjen,  forteller Ringvold.

Det viktigste funnet på trender i jobbsøkermarkedet, er at selskapet Equinor og offshore begge er på topp ti-listen over mest brukte søkeord når arbeidssøkere leter etter jobb.

Sykepleier og psykolog har også kommet oppover på lista og disse funnene henger godt sammen med antall stillinger som finnes i helse og omsorgs-bransjen.