Under kundeservicedagene 2022.
Under kundeservicedagene 2022. FOTO: Terje Borud Foto

Planleggingen av Kundeservicedagene 2023 er i full gang

Det er allerede travle dager for Kristin Haug i Tekna. Hun er prosjektleder for Kundeservicedagene 10.-11. mai 2023. Det er mye som må på plass før jul, for at de skal kunne legge til rette for at Kundeservicedagene kan gjennomføres. – Jeg gleder meg til å se resultatet av det vi har brukt lang tid på å planlegge, sier Haug.

Programutviklingen for 2023 er allerede godt i gang og det er flere spennende navn på plass.

– Årets undertittel på konferansen er «forbrukeratferd i endring».Vi er nysgjerrige på hvordan pandemien har akselerert bruk av teknologi og endret vaner, både i måten vi jobber på men også som forbruker, sier Haug.

Sørge for en god opplevelse

Haug mener at det er viktig å prioritere programutvikling i god tid, slik at publikum vet hva de kan forvente å høre noe om på konferansen.

– Dessuten er vi i kontinuerlig dialog med sponsorer og setter i gang samarbeidet med CustomerTrends rundt kåringen av Norges beste kundeservice, sier Haug.

Kristin Haug, prosjektleder for Kundeservicedagene. FOTO: Privat

– Vi er en god gjeng som jobber med Kundeservicedagene. I tillegg til prosjektledelse jobber markedsteamet med å få ut informasjon og innhold om konferansen i ulike kanaler gjennom året. Så har vi et team som jobber med sponsorer og tilrettelegger for informasjonsflyt og service både i forkant og under gjennomføring, forteller Haug.

– Ikke minst teknisk crew som sørger for en god opplevelse både for de som står på scenen på konferansen, men også for publikum i salen.

Haug vil også trekke frem at de hvert år jobber med en ressursgruppe som består av frivillige nøkkelpersoner som jobber med kundeservice i ulike bransjer.

– Det er på bakgrunn av deres innspill kombinert med undersøkelser at vi utvikler programmet videre, sier hun.

Under Kundeservicedagene 2022. FOTO: Terje Borud Foto

Pulserende liv

–  Ettersom dette er en etablert konferansen som har gått årlig siden 2015 estimerer vi samme antall som tidligere med et publikum på rundt 400 i salen, sier Haug.

Parallelt med programutviklingen lager Haug og gjengen saker rundt tematikken på konferansen.

– Vi er blant annet i gang med intervju av keynote Matthew Griffin som jobber med store internasjonale selskap på innovasjon og nye teknologier. Vi har også podcasten «Kunderådet» hvor vi skal ut med ny episode om chatbots, forklarer Haug.

Hva gleder du deg mest til med Kundeservicedagene 2023?

– Generelt gleder jeg meg til stemningen på konferansen. Nettverksbyggingen og minglingen rundt utstillerområdet. Ikke minst høre alle innleggene om alt spennende som skjer. Så må jeg jo trekke frem festmiddagen med Christian Mikkelsen hvor vi kårer og hyller Norges beste kundeservice, sier Haug.

Else Kåss Furuseth var programleder under Kundeservicedagene i 2022. FOTO: Terje Borud Foto

Arena for nettverksbygging

Merker du forskjell før og etter pandemien med konferansen?

– Mye har endret seg igjennom pandemien med økt bruk av teknologi og høy innovasjonstakt. Vi har tilegnet oss andre vaner og vi ønsker å se nærmere på dette i programmet, sier Haug.

– Det virket som at stemningen var ekstra god når vi gjennomførte konferansen sist i juni. Selv om vi har blitt veldig digitale var det nok mange som kjente på et savn under pandemien om å kunne samles. Vi gleder oss derfor til å invitere igjen til inspirerende dager 10-11 mai.

Kundeservicedagene 2022. FOTO: Tekna

Hva skal til for at dere synes at det blir en vellykket konferanse? 

 – Vi ønsker å gi deg som deltaker masse faglig påfyll og inspirasjon som du kan ta med deg tilbake i jobben du gjør hver dag for å skape gode kundeopplevelser. Vi ønsker å skape en arena for nettverksbygging og mingling, hvor du også kan få den informasjonen du er på jakt etter i utstillerområdet, sier Haug.

– Så vil vi skape begeistring når vi hedrer alle som jobber med å bli best på kundeservice under festmiddagen og prisutdelingen. Håper å se deg på Kundeservicedagene!, legger hun til avslutningsvis.


Følg med på nettsiden, hvor Tekna frem mot konferansen publiserer nye foredragsholdere, artikler og podcast.