Sara Eira Gaup tilbyr økonomisk rådgivning på både norsk og samisk.
Sara Eira Gaup tilbyr økonomisk rådgivning på både norsk og samisk. FOTO: Sparebank 1 Nord-Norge

Sparebank 1 har verdens eneste samiskspråklige kundesenter

Nå kan du få økonomisk rådgivning på samisk. I høst åpnet SpareBank 1 Nord-Norge verdens eneste samiskspråklige kundesenter for bankkunder. – Vi har som hovedmål å være Norges beste på kundeservice. For oss betyr det mye å kunne bidra til å bevare et urfolksspråk som har sterk tilstedeværelse i vår region, sier Chris Magne Martinsen, leder for kundeservice og digital rådgivning i Sparebank 1 Nord-Norge.

– Det var en stor dag da vi endelig kunne klippe snoren, og legge inn et tastevalg om å få prate med en samiskspråklig rådgiver på telefonlinjene våre, forteller Chris Magne Martinsen. Han er leder kundeservice og digital rådgivning, og har jobbet med konsernets samiskspråklige tilbud i flere år.

Selv om banken alltid har kunnet tilby samiskspråklige rådgivere, har det aldri tidligere vært strategifestet og organisert, slik at tilbudet ble tilgjengelig for alle bankens kunder.

Lik strategi for alle kunder

– Vi er fantastisk heldige, som har et så godt bevart urfolksspråk som vi har i Norge. Det finnes hele ti ulike samiske språk, og for å ta vare på dem er vi helt nødt til å bruke dem. Det gjelder også i finansbransjen, sier Martinsen.

– Vi arbeider med lik strategi på alle kundene uavhengig av om du prater samisk eller norsk. Vi har som hovedmål av å være Norges beste på kundeservice. Vi har tre undermål vi jobber strukturert mot: vi skal være kundeorientert i alt vi jobber med, vi skal være relevante og vi skal respondere kjapt og oppleves som effektiv og enkel.

Vi har fått gode tilbakemeldinger fra kunder som er både norsk og samisk

For Sparebank 1 så betyr det mye å kunne bidra til å bevare et urfolksspråk som har sterk tilstedeværelse i deres region.

– Rådgiverne som har jobbet med prosjektet og som nå jobber med kundeservice syntes det er en viktig jobb og det legger til et motivernende element i jobben vår, sier Martinsen.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger fra kunder som er både norsk og samisk. Spesielt de som har samisk som morsmål og kan utrykke økonomiske problemstillinger på sitt eget morsmål er ekstra godt.

Chris Magne Martinsen, leder kundeservice og digital rådgivning i Sparebank 1 Nord-Norge. FOTO: Sparebank 1 Nord-Norge

Et særskilt ansvar

Av de ti samiske språkene, tilbyr SpareBank 1 Nord-Norge økonomisk rådgivning på nordsamisk.

– Vi har gjort mye forarbeid, og gjennomført spørreundersøkelser og dybdeintervjuer for å finne ut hva de samiskspråklige kundene våre ønsker. Tilbakemeldingen har vært helt klar: De ønsker seg muligheten til å snakke med banken sin på nordsamisk. Det leverer vi på nå, sier Martinsen.

I FNs Bærekraftsmål er et av hovedprinsippene at ingen skal utelates

Bærekraftssjef Ragnhild Dalheim Eriksen sprudler av stolthet over det samiskspråklige kundesenteret.

– Ivaretakelse av urfolk og urfolksspråk er en viktig del av vår bærekraftsatsing. I FNs Bærekraftsmål er et av hovedprinsippene at ingen skal utelates, og at man skal prioritere de mest sårbare menneskene. Vi har vår virksomhet i Sápmi, det gir oss et særskilt ansvar også for en samisk målgruppe, sier hun.

Sara Eira Gaup tilbyr økonomisk rådgivning på både norsk og samisk. Her sammen med Chris Magne Martinsen. FOTO: Sparebank 1 Nord-Norge

Vil utvikle språket

Både Chris Magne og Ragnhild håper deling av data og innsikt kan bidra til å utvikle det samiske språket på finansområdet.

– Det samiske språket kan være langt mer komplekst enn det norske. Samiske ord kan for eksempel inneholde langt mer informasjon og ha en mye mer spesifikk betydning enn det norske.

Det er mange ord i finans og økonomi som ikke finnes på samisk enda

Eriksen forteller at noe så enkelt som det norske ordet «snø» har flere hundre samiske ord, som beskriver snøen mye mer detaljert.

– Samtidig er det mange ord i finans og økonomi som ikke finnes på samisk enda, legger hun til.

– Vi håper å kunne bidra til at det samiske språket fortsetter å vokse, gjennom å dele det vi kan med de som måtte ønske å jobbe sammen med oss om dette, legger Martinsen til avslutningsvis.

Ønsker du å snakke med en samiskspråklig rådgiver? Ring oss på telefonnummer 915 022 44