Administrerende direktør for Sporveien Trikken, Birte Sjule, og byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, Sirin Stav.
Administrerende direktør for Sporveien Trikken, Birte Sjule, og byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, Sirin Stav. FOTO: Sporveien

Ny teknologi skal gjøre det tryggere å være passasjer

De neste fire årene skal Sporveien teste ut hvordan ny teknologi kan bistå den daglige driften og gi økt sikkerhet for passasjerer og førere. – Teknologien vi tester her kan stake ut veien for autonome trikker i Europa og Oslo blir en viktig testby i internasjonal standard, sier Birte Sjule, administrerende direktør for Sporveien Trikken.

På oppdrag fra EU skal Sporveien og den spanske trikke-leverandøren CAF teste ut fremtidens teknologi på de nye trikkene i Oslo.

– I Sporveien jobber vi hver dag for at alle skal få muligheten til å reise kollektivt. Fram til utgangen av 2024 skal vi fase inn 87 helt nye trikker med bedre plass til alle, sier Sporveien til Kundeserviceavisen.

De vil gjøre det enklere for passasjerene, og øke brukervennligheten.

Universell utforming

– De nye trikkene har ingen trapper. Det gjør det enklere å komme seg av og på uavhengig om du trenger rullestol eller barnevogn. De nye trikkene har også flere og egne plasser til rullestol og barnevogn, forteller Sporveien.

Flere skjermer ombord skal også føre til at reiseinformasjonen blir bedre.

– Samtidig med at de nye trikkene blir faset inn, jobber vi med å oppgradere holdeplassene sånn at de også blir mer tilgjengelig, sier Sporveien.

Med ny teknologi vil det bli spennende å se hvor trafikksikre og miljøvennlige trikkene kan bli

FOTO: CAF


– I fjor kartla vi våre 101 T-banestasjoner med tanke på universell utforming, og gjennom dette har vi nå en prioriteringsliste over hva som må forbedres. Noen oppgaver er store og kan kun gjennomføres med års planlegging, og mange er mindre, så kan gjøres i daglig drift, legger de til.

Målet med prosjektet rundt de autonome trikkene er skalerbar automatisering, som betyr at man på sikt skal kunne velge hvilke funksjoner av trikken som skal automatiseres eller ikke.

Dette prosjektet blir spennende å følge. Oslo har med de nye trikkene allerede noen av de mest moderne trikkene i Europa. Med ny teknologi vil det bli spennende å se hvor trafikksikre og miljøvennlige trikkene kan bli, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, Sirin Stav, i pressemeldingen.

Kompetanse VS teknologi

– Dette spennende prosjektet er et utforskingsprosjekt, og utstyr som skal monteres på trikkene er kun for testing i prosjektperioden. Publikum vil ikke merke noe til denne testingen i første omgang. I første fase blir det teknologien et hjelpemiddel til førere, sier Sporveien videre til Kundeserviceavisen.

Alt som testes vil ikke nødvendigvis bli en realitet.

Trikkeførerne vil ha en viktig rolle i prosjektperioden

Adm.dir. i Sporveien Trikken Birte Sjule deler ut boller, kaffe og reflekser på Olaf Ryes plass i Oslo. FOTO: Sporveien

– Dette er utrolig spennende. Teknologien vi tester her kan stake ut veien for autonome trikker i Europa og Oslo blir en viktig testby i internasjonal standard. De nye trikkene våre er blant de mest moderne i verden, og gjennom dette innovative prosjektet setter vi Oslo ytterligere på kartet i utviklingen av kollektivtransporten, sier Birte Sjule, administrerende direktør for Sporveien Trikken.

Noe av det som skal utforskes i den nye teknologien er trikkens muligheter for å parkere seg selv inne på verkstedet, automatisering av start- og stoppfunksjon og nødstopp.

Trikkeførerne vil ha en viktig rolle i prosjektperioden, og vil fortsatt ha sikkerhetsansvaret om bord – en viktig kompetanse som ikke kan erstattes av automatisering.

– Gevinster vi ønsker å oppnå med automatisering av noen av trikkens funksjonaliteter i fremtiden er å bidra til sikkerhet, redusert energiforbruk og effektiv drift, sier Sporveien avslutningsvis til Kundeserviceavisen.

Dette er Sporveien

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2021 gjennomført 156 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3 600 ansatte, og i 2021hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner.

Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk – det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg.