Tor Wallin Andreassen, professor ved NHH og tilknyttet DIG-senteret.
Tor Wallin Andreassen, professor ved NHH og tilknyttet DIG-senteret. FOTO: NHH

Tor W. Andreassen: – Vy tar over Flytoget. Det burde vært omvendt.

Fredag 3. mars 2023 falt dommen. Vy tar over Flytoget. Med det mister de reisende til Gardermoen et togtilbud som har gitt svært høy kundetilfredshet og en opplevelse av en innovativ og dermed attraktiv aktør, skriver Tor W. Andreassen i en kommentar.

Denne kommentaren ble først publisert på Dagens Perspektiv. Kommentaren er skrevet av ­Tor Wallin Andreassen, professor og tilknyttet DIG senteret ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen, og gir uttrykk for forfatters egne meninger og ytringer.


Argumentet om et mer effektivt togtilbud trumfet kundenes vurderinger. Det kundene trenger, er ikke mer effektiv togdrift, men et bedre togtilbud. Det er ikke gitt at de får det nå.

Med Vy som eier, som ifølge Norsk kundebarometer (NKB) og Norsk innovasjonsindeks (NII) ligger i den laveste delen av rangeringene, er det vanskelig å forestille seg hva Vy kan tilføre Flytog-konseptet av markedsorientert ledelse eller innovasjonskapasitet.

Hva kundene mener og opplever i denne saken, har ikke vært relevant

Aktørenes prestasjoner, sett gjennom kundens øyne, er vist i tabellen nedenfor.

Vy Flytoget
Kundetilfredshet 67 79
Innovasjonsevne 47 58
Relativ attraktivitet 53 67

Hva kundene mener og opplever i denne saken, har ikke vært relevant – sett fra myndighetenes ståsted, noe som vitner om manglende forståelse for hvordan effektiv konkurranse bør og må fungere. De mest produktive med det beste markedstilbudet og den beste innovasjonen presser ut de dårligere og mindre produktive.

Når vi ikke lar denne prosessen av kreativ ødeleggelse skje, bygger vi inn en rigiditet i omstillingsprosessene som er det motsatte av hva vi trenger for å omstille Norge.

FOTO: Vy

FOTO: Flytoget

Vil forlate Flytoget

Det vi nå står igjen med, er at Flytog-kundene mister markedets beste tilbud og den mest innovative aktøren. De ansatte i Flytoget har mest sannsynlig opplevd prosessen som urettferdig og at den er blitt gjennomført med maktmisbruk i deres disfavør. Da er dette i deres øyne en fiendtlig overtakelse.

Flytog-kundene mister markedets beste tilbud og den mest innovative aktøren

Min spådom er at ansatte i Flytoget vil skape kø i døren på vei ut og vekk fra Flytoget. Vy overtar i verste fall et tomt selskap og løser oppdraget på en gjennomprøvd Vy-måte.

På de to siste punktene driver Flytoget en annen idrett enn Vy, og det er vanskelig å se hvordan et monopol med en lang historie i å score lavt på viktige kundevariabler, kan tilføre de ansatte og markedet noe annet enn jobbsikkerhet og mindre fornøyde kunder.