– Gjennom to hundre år har vi sett at vi løser utfordringene bedre sammen enn hver for oss, sier Sparebanken Vest.
– Gjennom to hundre år har vi sett at vi løser utfordringene bedre sammen enn hver for oss, sier Sparebanken Vest. FOTO: Thor Brødreskift

– God kundeopplevelse var like viktig for 200 år siden

I 2023 feirer Sparebanken Vest 200 år. – For at vi skal overleve de neste 200 årene er det viktig at vi fortsetter å ta vare på kundene våre og tilpasser oss kundens behov, sier direktør for direktebank i Sparebanken Vest, Anita Østerbø.

– Mandag 6. mars var det stor markering for alle ansatte. På Jonsvoll i Bergen stilte alle ansatte i pentøy, og flere hadde til og med bunad. Det var både pølser, kake og musikk — ja, alt som hører en skikkelig bursdagsfest til, forteller Østerbø fra Sparebanken Vest.

– I våre 35 kontor rundt på Vestlandet har det også blitt feiret stort, og flere kunder har fått servert kake.

En enorm utvikling

«I 1823 gikk tre tjenestejenter, to kjøpmenn, én matros og 93 andre helt vanlige folk i vest sammen om noe helt uvanlig: Å skape en bank som de eide i fellesskap. Slik ble Bergens Sparebank, det som i dag heter Sparebanken Vest, Norges nest eldste bank», forteller Sparebanken Vest på sin hjemmeside.

I starten var den nye sparebanken kun åpen for publikum to timer hver mandag, fra klokken tre til fem om ettermiddagen i et rom i Rådstuen.

Funksjonærer dro på hjemmebesøk til kunder som bodde langt fra Bergen sentrum, og sparebøsser var i flittig bruk.

Biskop Jacob Neumann var Bergens Sparebanks første direktører, fra grunnleggingen i 1823. FOTO: Sparebanken Vest

Hva vil dere si har forandret seg mest på 200 år?

– 200 år er lang tid og det er selvsagt mye som har forandret seg. Det som jeg tror har endret seg mest er hvordan kundene bruker banken. For å si det litt enkelt har vi gått fra kontanter og sjekkhefte, til mobilbank og Vipps, sier Østerbø.

– Jeg vil tro at god kundeopplevelse var like viktig i 1823 som i dag, men den store forskjellen er at kundene bruker flere kanaler i dag, som vi må tilpasse oss.

– Vi har feiret Sparebanken Vest 200 år, fra Jæren i sør til Ålesund i nord, med hornmusikk, ballonger, kake, hotdog og festkledte, gode kollegaer, forteller Sparebanken Vest på LinkedIn FOTO: Thor Brødreskift

Bank i medgang og motgang

Hvordan har dere klart å holde på kunder i 200 år? 

– Vi er svært opptatt av å beholde kundene våre, og vår innstilling er at vi ikke har en eneste kunde å miste. For å sette dette i system, og sikre at vi leverer topp kundeservice i alle kanaler, har vi laget et sett av felles signaturopplevelser som skal kjennetegne kundens opplevelse med banken, forklarer Østerbø.

Anita Østerbø, direktør Direktebank
Sparebanken Vest.
FOTO: Sparebanken Vest

Hun trekker frem at det er viktig å vise at du bryr deg, fortelle til kundene hva de kan forvente, gjøre det enkelt, oppdatere kunden underveis, gi tydelige råd og holde det du lover.

– God rådgivning for kunden i alle livsfaser er like viktig i dag som for 200 år siden.

Hva kan dere gjøre bedre, for å holde ut i 200 år til?

– For at vi skal overleve de neste 200 årene er det viktig at vi fortsetter å ta vare på kundene våre, og tilpasser oss kundens behov. Vi skal fortsette å være en bank for kunden i både medgang og motgang, forklarer Østerbø.

200 år er litt av en bursdag å feire! Da må det litt kake til. FOTO: Thor Brødreskift

– Stolthet over arbeidsplassen

Hvordan jobber dere for å ha et godt arbeidsmiljø?

– Vi er svært opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø i Sparebanken Vest, dette betyr at det skal være både faglig og sosialt utviklende å jobbe her. Sparebanken Vest skal være et trygt og godt sted å jobbe, sier Østerbø.

Det er fremdeles kundene som eier banken, sier Sparebanken Vest.
FOTO: Thor Brødreskift

Østerbø forteller videre at de har en rekke sosiale aktiviteter som alle ansatte kan delta på, som padel-trening, turgruppe, fotball-lag og lignende aktiviteter.

– I tillegg har vi vårt eget Jonsvoll Akademi for oss som jobber på Jonsvoll, der vi får faglig påfyll gjennom året med spennende foredrag. Vi er også blitt skikkelig god på å feire gode resultater, med både kaker og mer.

Skal dere feire noe mer videre?

– 200 års-jubileet skal feires gjennom hele året. Det er satt av midler til å forsterke lokale arrangementer og festivaler rundt om på Vestlandet. Det blir blant annet en fest for alle ansatte i juni, der vi virkelig skal feire og kjenne på stoltheten over at vi har en arbeidsplass med så lange tradisjoner, sier Østerbø avslutningsvis til Kundeserviceavisen.