brooke-cagle--uHVRvDr7pg-unsplash
FOTO: Brokke Cagle, Unsplash

– Psykologisk trygghet er viktig på jobb

Dersom man opplever nok trygghet på arbeidsplassen til å kunne komme med idéer, stille spørsmål og utfordre beslutninger, så vil man komme frem til bedre løsninger. – Psykologisk trygghet fremmer engasjement, trivsel og god helse, og gir gode forhold for ansatte. Det påvirker også resultatet til virksomhetene.

Åpenhet og respekt kan gi psykologisk trygghet.

– Psykologisk trygghet handler om å ha en kultur hvor man opplever at man kan komme med forslag og spørre om hjelp eller innrømme feil. Uten at det gir negative konsekvenser, sier Arbeidstilsynet. 

Ledere må gå foran

En kultur som er preget av respekt og åpenhet kan være viktig for å kunne skape et lærende arbeidsmiljø. Der kan man lære av både egne og andres feil, og alle idéer for forbedring kan komme frem i lyset.

– I virksomheter med høy grad av psykologisk trygghet er det enklere å få løftet forslag, meninger og kritikk frem i lyset. Slik kan man gjøre endringer og justeringer tidlig i prosesser, sier Karin Scheel, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet.

Ansatte skal kunne spørre om ting de lurer på

Psykologisk trygghet fremmer engasjement, trivsel og god helse, og er viktig for et godt arbeidsmiljø. FOTO: Arbeidstilsynet

For at man skal kunne øke den psykologiske tryggheten mener Arbeidstilsynet at det er viktig å skape en kultur der det er trygt å si i fra.

– Ansatte skal kunne spørre om ting de lurer på, komme med forslag eller være kritisk til hvordan en oppgave løses. Uten å være redd for verken sosiale konsekvenser som himling med øynene, eller formelle konsekvenser som at et engasjement ikke blir forlenget, sier de.

– Det er viktig at ledere og de erfarne kollegaene går foran og inviterer andre til å komme med innspill.

– Ikke bare snakk om det

Ugrei oppførsel som kvasse kommentarer, latterliggjøring og nedlatenhet kan skape utrygghet.

Arbeidstilsynet mener at arbeidsgivere derfor må jobbe systematisk og ha gode rutiner for å forebygge ugrei oppførsel på arbeidsplassen, som kvasse kommentarer, latterliggjøring og nedlatenhet.

Det handler også om hvordan vi møter hverandre på jobb

– Studier har vist at denne type oppførsel har alvorlige konsekvenser for samarbeid, psykisk helse, sykefravær og turnover. Også for pasientsikkerhet som jeg jobber mest med, Joy Buikema Fjærtoft, organisasjonspsykolog og prosjektleder i Helsedirektoratet.

Joy Buikema Fjærtoft, organisasjonspsykolog og prosjektleder i Helsedirektoratet. FOTO: Arbeidstilsynet

– Ledere og medarbeidere må sammen bygge en god kultur gjennom å diskutere hva verdiene åpenhet, respekt og trygghet betyr i praksis. Man må jobbe sammen med hvilke verdier og normer man ønsker å ha på sin arbeidsplass.

Arbeidstilsynet utdyper at det også handler om hvordan hver og en av oss møter hverandre på jobb. Slik mener de avslutningsvis at man kan bidra til å skape et godt arbeidsmiljø:

  • Vær nysgjerrig og åpen for andres idéer
  • Tenk at egne og andres feil er noe du kan lære av
  • Møt kollegaene dine med åpenhet og respekt