Anders Hardangen, Chief Security Officer (CSO) og divisjonsdirektør for Group Security i DNB.
Anders Hardangen, Chief Security Officer (CSO) og divisjonsdirektør for Group Security i DNB. FOTO: Stig B. Fiksdal, DNB

DNB har fått alvorlige trusler fra kunder mot ansatte

Etter rentehevinger har DNB-ansatte virkelig fått høre det fra enkelte kunder. – Det er alt fra «skal komme hjem til deg om kvelden», til bombetrusler, til «skal ta deg». Vi møter nok absolutt alt innenfor trusselområdet, sier  Anders Hardangen, sikkerhetssjef i DNB, i en sak til Nettavisen.

– Det er klart det er tøffe situasjoner for de ansatte. Mye går veldig inn på dem, sier DNB-ansatt Lars Erik Klæthe til Nettavisen.

DNB meldte i slutten av mars at de hadde sett en betydelig økning i vold og trusler mot egne ansatte.

– Én trussel, er en for mye

Påkjenningen har vært stort for de ansatte, med alt i fra drapstrusler, voldstrusler og bombetrusler.

– Det har vært bombetrusler mot kontorene, to stykker bare forrige uke. Også trusler om å møte opp på bankkontoret med skytevåpen for å ta betjeninga, sier Klæthe.

Det er ubehagelig, og skaper en redsel

Sikkerhetssjef Anders Hardangen forteller til Nettavisen at han mener at den pressede privatøkonomien har gjort til at flere kunder har gått for langt.

Anders Hardangen, Chief Security Officer (CSO) og divisjonsdirektør for Group Security i DNB. FOTO: Stig B. Fiksdal, DNB

– Den frustrasjonen man kan ha når man opplever at pengene ikke strekker til, og man forsøker å finne en løsning, den ser vi at kan gå utover bankansatte, sier han.

– Det er heldigvis et lite antall fortsatt, og veldig få ender i fysisk konfrontasjon og vold. Men det er klart, én trussel, er en for mye. Det er ubehagelig, og skaper en redsel.

Lav terskel for anmeldelse

Økonomisk ustabilitet, hyppige rentehevinger og krig var noe av det DNB trakk frem i sin trusselrapport for 2023.  DNB ser også at kunder med helseutfordringer blant annet er en del av bildet.

– Det gjenspeiler befolkningen, med enkelte som også har helseutfordringer, og er virkelig presset opp i et hjørne, som ønsker å la det gå utover oss, sier sikkerhetssjefen til Nettavisen.

Tallene øker fordi ansatte ønsker å si ifra til noen

Han legger til at DNB heldigvis har gode systemer for å ta vare på de ansatte, blant annet et apparat for sikkerhet, og oppfølging av HR-avdeling.

DNBs hovedkontor i Bjørvika. FOTO: Noah Myhre Pedersen, DNB

– En av de tingene som gjør at vi får flere tall inn, er at ansatte ønsker å si ifra til noen, sier Hardangen.

Dersom de ser at trusselen er reell blir sakene i så fall anmeldt, og levert over til Politiet.

– Vi har ganske lav terskel for å anmelde der vi mener at det faktisk er en trussel, utdyper Hardangen til Nettavisen avslutningsvis.