Generasjon Z er født mellom 1996 og 2010, og forventes å utgjøre 27 % av den globale arbeidsstyrken innen 2025.
Generasjon Z er født mellom 1996 og 2010, og forventes å utgjøre 27 % av den globale arbeidsstyrken innen 2025. FOTO: Compass Group

Kampen om Generasjon Z i arbeidslivet

Bærekraftige og digitale løsninger står på ønskelisten til Generasjon Z. Global Eating at Work-undersøkelsen avslører hvordan arbeidsgivere kan vinne kampen om talentene og øke de ansattes lojalitet, produktivitet og trivsel, skriver Compass Group i en pressemelding.

– Generasjon Z og Millenniums-generasjonen utgjør snart den største andelen av den globale arbeidsstyrken, og deres innflytelse på arbeidsplassen øker. Kjenner vi deres ønsker og behov, kan vi bedre forberede oss på fremtiden, sier Stig A. Kristiansen, Managing Director i Compass Group Norge

Han ser at Generasjon Z-ansatte ønsker å assosiere seg med selskaper som deler deres verdier, gir et trygt og komfortabelt arbeidsmiljø og bidrar til å fremme god fysisk og mental helse.

Ansatte er mer oppmerksomme

Compass Group skriver at Generasjon Z er født mellom 1996 og 2010, og forventes å utgjøre 27 % av den globale arbeidsstyrken innen 2025.

Her er en generasjonsinndeling i arbeidsfør alder:

• Generasjon Z: født 1996–2010

• Millennials: født 1981–1995

• Generasjon X: født 1966–1980

• Baby Boomers: født 1946–1965

Generasjon Z er den generasjonen arbeidstakere som i størst grad krever tjenester for økt velvære, samt plantebaserte alternativ og digitale løsninger på arbeidsplassen.

Stig A. Kristiansen, Managing Director i Compass Group Norge, FOTO: Compass Group

– Dersom deres behov og forventninger ikke blir møtt, er de i større grad enn andre villige til å se seg om etter andre jobbmuligheter. Dette avsløres i en ny undersøkelse fra Compass Group – en av verdens ledende leverandør av mat- og servicetjenester, og det globale markedsanalysebyrået Mintel, sier Compass Group i pressemeldingen.

De sier videre at forskningen avslører at Covid-19-pandemien og den globale levekostnadskrisen har gjort ansatte mer oppmerksomme på hva de ønsker og mener de fortjener av goder fra arbeidsgiver.

Bærekraft er viktig

På tvers av alle aldersgrupper sier 57 % av arbeidstakere i Norge at de gransker arbeidsgiveres velferdsgoder nøyere enn de pleide å gjøre, med en topp på 64 % blant Generasjon Z.

Nesten halvparten av Generasjon Z (46 %) sier at de føler seg mindre lojale overfor arbeidsgiver etter Covid-19. 30 % av alle arbeidstakere og 22 % blant Generasjon X, svarer det samme.

Generasjon Z er den generasjonen arbeidstakere som i størst grad krever tjenester for økt velvære, samt plantebaserte alternativ og digitale løsninger på arbeidsplassen. FOTO: Tom Haga

I møte med høyere levekostnader tar 73 % av Generasjon Z og 61 % av alle arbeidstakere i Norge til ordet for at arbeidsgivere i større grad bør tilby gratis eller subsidierte måltider på jobben.

– I alle aldersgrupper anses fleksibel arbeidstid som den mest attraktive ikke-økonomiske fordelen som arbeidsgivere kan gi, etterfulgt av helseforsikring og muligheten til å jobbe hjemmefra. Personalrestaurant er på plass nummer fire, sier Compass Group i pressemeldingen.

De mener derfor at å tilby et bærekraftig og sunt måltidstilbud på jobben er avgjørende, spesielt for yngre generasjoner.

Les mer om undersøkelsen her

Faktaboks

Compass Groups Global Eating at Work Survey 2023 er en av de største undersøkelsene som ser på forskjellene mellom generasjoner på arbeidsplassen.

Undersøkelsen omfatter innsikt fra hele 35 000 globale arbeidstakere i 26 land om deres preferanser på arbeidsplassen, inkludert synspunkter på måltidsservering på jobben, bærekraft, digital adopsjon, samt psykisk og fysisk helse. (Kilde: Compass Group)