Hopp til hovedinnhold
kelly-sikkema-vsyg8M1jX6E-unsplash
FOTO: Kelly Sikkema, Unsplash

Sjef eller leder — hva er forskjellen?

Hva er egentlig ulikheten mellom det å være en sjef, og en leder? Er det det samme, eller er det vesentlige faktorer som skiller de to betegnelsene? – Du er jo sjefen i bedriften, i avdelingen eller i prosjektet – og den som skal lede dine medarbeidere. Hvorfor er ordet «sjef» mer negativt ladet enn ordet «leder»?, spør Ledernytt.no.

Du kan ha autoritet og lede, men du kan også være en autoritær person som er ovenfra og ned mot de ansatte.

− Argumenter som «fordi jeg sier det» eller holdninger som «jeg sier, du gjør» holder ikke lenger. I dag er det mange kompetente arbeidstakere som spør og stiller krav til at lederen er transparent og åpen. Det er viktig å kunne stille spørsmål til det etablerte for å skape en utvikling – og i noen tilfeller kan det være at lederen selv som står til hinder for utviklingen, mener Sonja Hauan, regionleder i Assessit AS.

For at du skal kunne lykkes som leder uten å være en sjef, må du klare å flytte fokus fra deg selv til de som skal ledes, mener Sverre Gjestrum.

Langsiktig VS kortsiktig

Begrepen blir av mange forklart med at en leder setter «vi» foran «meg», mens en sjef setter mer et «meg» først. I tillegg til at en leder tenker langsiktig, mens en sjef tenker kortsiktig.

Ledernytt mener at ordene vi velger å bruke i vår kommunikasjon med andre kan ha en dramatisk effekt på vår oppfatning av mennesker.

– Sjefer bruker ofte ordet «jeg», mens ledere ofte bruker ordet «vi» for å fremheve en lagfølelse – vi jobber sammen om dette – vi er i samme båt. Når et lag jobber sammen om et felles mål er det viktig at lederen for laget bruker et daglig språk som reflekterer dette, sier de.

Hvor står du som leder? FOTO: Pexels

– En leder sier «kom igjen!» og går foran, mens en sjef gir ordre og sier «fiks det». Sjefer er mest opptatt av å selv skinne, mens ledere er opptatt av å spille andre gode. Der sjefen setter tall og resultater først, setter ledere menneskene først, sier Henriette Grønn, som leder virksomheten Businesspersonal.no.

Grønn mener at en sjef bruker mennesker, mens en leder utvikler dem.

– Norge trenger flere gode ledere. Misnøye med sjefen er en av hovedårsakene til at flinke folk mistrives på jobb eller slutter. Gode ledere har motsatt effekt. De er den viktigste premissen for engasjerte medarbeidere som leverer, trives og spiller hverandre gode. Å fremme god ledelse er derfor en viktig investering i Norges fremtid. Det er et konkurransefortrinn, sier hun.

Slik beskrives forskjellen på leder og sjef for mange. FOTO: Shutterstock

Er jeg er et dårlig menneske?

Hilmar Haraldsson, seniorrådgiver ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, mener i Dagens Perspektiv at sjef og leder er begreper som går om hverandre.

Jeg kan med stolthet si at jeg har hatt stillinger som innebærer lederskap, både med tittelen «sjef» og «leder». Jeg er fortsatt den samme personen. Betyr det at i stillingen min, som hadde begrepet «sjef» i tittelen, at jeg var et dårlig menneske, mens at når jeg hadde «leder» i tittelen min at jeg var det stikk motsatte? spør Haraldsson.

– Hvis denne demoniseringen blir et akseptert faktum og holdning, da ber jeg til høyere makter for fremtidsutviklingen i Norge: Regjeringssjef, forsvarssjef, brannsjef, kommunalsjef, Politisjef, seksjonssjef, sjefsarkitekt, utviklingssjef, salgssjef, og så videre.

Fauxels, Pexels FOTO: Fauxels, Pexels

Han mener at det å være «sjef», «leder», «overhode», «direktør» og så videre ikke er en enkel jobb.

– For å kunne gjøre den jobben på best mulig måte må en ha de riktige egenskapene til å forvalte stillingen sin. Disse omtales som «lederegenskaper», og de er ikke medfødt. Lederegenskaper utvikles over tid og forteller hvem du er, sier Haraldsson.

– La oss ikke falle i fristelsen å si at sjefer er dårlige mennesker og glorifisere begrepet «leder», som om de er fremtidens frelsere. La oss heller fokusere på hvordan vi kan bygge opp gode lederegenskaper hos de som er valgt til å føre oss inn i fremtiden, sier Haraldsson avslutningsvis.


Ordbok.uib.no skriver følgende om definisjone av ordene «sjef» og «leder»:

Sjef:

Opphav
 • gjennom fransk
 • fra latin caput ‘hode’

Betydning og bruk

 1. Eksempel
  • bataljonssjef, banksjef, avdelingssjef

Leder:

Opphav

Betydning og bruk

   • person som leder noe, styrer, fører
   • stoff, legeme som leder elektrisitet eller varme
   • avisartikkel som står på fast plass, og som uttrykker avisens redaksjonelle syn
   • rør eller lignende som leder noe

Denne saken ble første gang publisert 26.januar 2023