Customer,Experience,Concept.,Client,Woman,With,Question,Mark,Icon,On
FOTO: Shutterstock

Følelser kan styre kjøp – hvilken type kunde har du hos deg?

Institutt For Kundetyper i Danmark har utformet en metode for å se på hvilke kundetyper vi har, og hvordan emosjonene styrer kjøpsprosessen og kjøpsbeslutningen til kundene. De mener at det er avgjørende å se på følelsene som blir fremkalt hos hver kundetype, i den enkelte salgssituasjonen.

Kundetypemetoden bygger på godt over 3 000 danske og utenlandske caser. PhD og direktør Sanne Dollerup ved Institutt for kundetyper i Danmark forsker på hvorfor mennesker kjøper. Hun har over 30 års praktisk erfaring med salg og markedsføring.

Det de har kommet frem til, er at det er veldig forskjellig hva som skal til for at et menneske får lyst til å foreta en kjøp.

De mener at kunder overordnet kan deles inn i fire forskjellige emosjonelle kundetyper:
den røde kundetypen, den gule kundetypen, den blå kundetypen og den grønne kundetypen.

Hver kundetype er da karakterisert av følelsesmessige og psykologiske faktorer, som kan påvirkes av markedsføring og kommunikasjon.

Institutt for Kundetyper i Danmark sier at alle mennesker inneholder alle fire kundetypene i større eller mindre grad, med det er ofte én som er dominerende i en gitt kjøpssituasjon.

Her får du en presentasjon av de fire ulike emosjonelle kundetypene:

DEN RØDE KUNDETYPEN:

Den røde kundetypen har et stort behov for å oppnå stimuli. Denne kundetypen skal underholdes og overraskes. Her er også hyppig fornyelse viktig, hvis du skal klare å selge til vedkommende og holde på interessen.

Den røde kundetypen er interessert i design, originale idéer, trender og er ofte drevet av nysgjerrighet og lidenskap.

DEN BLÅ KUNDETYPEN

Den blå kundetypen stiller veldig høye krav til standarden, og til deg som leverandør. Kunden ønsker kontroll i enhver situasjon, og det vil alltid være et mål om å nå lenger, høyere og mer.

Hvis den blå kunden opplever at du klarer å levere på ytelsene og produktene, og er suksessfull, så får du en kjøpe- og beslutningssterk kunde.

DEN GULE KUNDETYPEN

Denne type kunde har et stort behov for at det er en god relasjon mellom dere. Motivasjonen bak et kjøp er å yte omsorg, enten det er for andre eller for seg selv.

Hvis du som selskap hjelper den gule kundetypen å pleie denne omsorgen, og gjøre livet lettere, så får du en tilfreds og glad kunde.

DEN GRØNNE KUNDETYPEN

Denne kundetypen er den grundige, rolig og veloverveide kunden. Det meste kan bekymre denne kunden, og det er derfor viktig at kjøpsprosessen imøtekommer alle eventuelle utfall.

Nøkkelen til å få den grønne kundetypen til å kjøpe og være lojal, er en ærlig relasjon og tillitsskapende elementer.

Så, hvilke kundetyper ser du hos deg?
Hvilken kundetype er du selv?


De fire emosjonelle kundetypene er gjengitt med tillatelse fra Sanne Dollerup, forsker og direktør ved Institut for Kundetyper i Danmark.

Saken ble første gang publisert 28.juni 2022