Tor Wallin Andreassen, professor ved NHH og tilknyttet DIG-senteret.
Tor Wallin Andreassen, professor ved NHH og tilknyttet DIG-senteret. FOTO: NHH

Når bestemor facetimer

Digital teknologi bidrar til å forbedre folks livskvalitet. I dag er ensomhet og isolasjon en epidemi som må bekjempes med alle midler – inkludert digital teknologi.

Artikkelen er skrevet av Tor W. Andreassen. Andreassen er professor ved Norges Handelshøyskole og tilknyttet DIG-senteret.


Etter pandemien har samfunnet blitt vitne til en voksende sykdom som ikke er synlig, men likevel har en ødeleggende innvirkning på folks liv.

Moderne folkesykdommer

Vi snakker om sosial isolasjon og ensomhet – moderne folkesykdommer som trenger vår oppmerksomhet.

Sosial isolasjon og ensomhet rammer enkeltpersoner i alle aldre og samfunnslag.

Pandemiens restriksjoner, karantenebestemmelser, og hjemmekontor har gjort noe permanent med vår evne og vilje til fysisk samvær med venner, familie og sosiale nettverk.

Kommende eldre-tsunami

Dette har etterlatt mange i ensomhetens grep og har hatt alvorlige konsekvenser for deres fysiske og mentale helse.

Dessverre er det en økende andel av befolkningen som vil oppleve isolasjon.

Andelen innbyggere over 60 år øker drastisk: Fra 25 prosent i 2020 til 32 prosent i 2040, ifølge SSB sin befolkningsframskriving.

Vi snakker med andre ord om en kommende eldre-tsunami – en gruppe hvor ensomhet og isolasjon er hyppig forekommende, ifølge Helsedirektoratet.

En helserisiko

Ensomhet er ikke bare en følelse av tristhet eller mangel på selskap; det er en helserisiko.

Studier viser at langvarig ensomhet kan være like skadelig som å røyke 15 sigaretter om dagen, og at det øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, depresjon, angst og demens.

Like skadelig som å røyke 15 sigaretter om dagen

En annen studie viser at ensomhet påvirker også barn og unge.

Mange opplever svekket sosial utvikling og redusert akademisk fremgang som et resultat av manglende samspill med jevnaldrende.

Derfor er det avgjørende at samfunnet gjør et krafttak for å bekjempe denne folkesykdommen.

Vi trenger en kombinasjon av offentlige tiltak og individuelle handlinger for å bryte den negative spiralen av isolasjon og ensomhet.

Hvordan redusere isolasjon gjennom teknologi?

Enkelte hevder at digital teknologi bare leder til økt skjermtid og dermed mer alenetid. Det er langt mer sammensatt. Teknologien bidrar til å redusere den følelsen av sosial isolasjon og ensomhet. Her er noen måter digital teknologi kan redusere isolasjon og ensomhet på:

Virtuelle sosiale nettverk: Digitale plattformer som sosiale medier, chat-apper ala ChatGPT og nettverkssamfunn gir en mulighet til å opprettholde og bygge sosiale forbindelser. Folk kan delta i samtaler, dele interesser og oppleve fellesskap virtuelt.

Videokonferanser og virtuelle møter: Verktøy som Zoom, Microsoft Teams og Facetime muliggjør ansikt-til-ansikt interaksjon selv når vi er fysisk adskilt. Disse plattformene gir mulighet til å ha møter, sosiale arrangementer og fellesskapsaktiviteter.

Online støttegrupper og terapi: Digital teknologi gjør det mulig å delta i nettbaserte støttegrupper og terapisesjoner. Dette gir en plattform for å dele erfaringer, få støtte og føle seg mindre isolert.

Les også: Fremtiden skapes nå

Deling av opplevelser og interesser: Gjennom blogging, videoblogging, podcasting og deling av bilder og videoer, kan mennesker dele sine interesser og opplevelser med andre. Dette kan føre til fellesskap og følelsen av å være en del av noe større.

E-læring og virtuelle kurs: Digitale plattformer for e-læring gir mulighet for å delta i kurs, workshops og utdanning uavhengig av geografisk beliggenhet. Dette gir en mulighet for læring, engasjement og samhandling med andre deltakere. Frivillige eldre-universiteter kan få en ny renessanse.

Virtuell frivillig innsats: Digitale plattformer kan koble frivillige med organisasjoner og prosjekter som trenger hjelp. Dette gir en mulighet til å bidra til samfunnet og føle seg verdifull, selv på avstand. Nabohjelp kan få en ny betydning.

Like alvorlig som andre helseproblemer

Digital teknologi kan ikke erstatte fysisk samvær og nærhet, men det kan være en støtte i perioder med begrenset kontakt.

Det er også viktig å sikre at digital inkludering er tilgjengelig for alle, slik at ingen blir ekskludert fra fordelene med digital samhandling.

Som et samfunn er det på tide å innse at sosial isolasjon og ensomhet er like alvorlig som andre helseproblemer.

Lider i stillhet

Ved å ta tak i dette problemet og arbeide sammen kan vi skape et inkluderende og støttende samfunn for alle.

Digitale møteplasser kan være begynnelsen til fysiske møteplasser – noe vi alle vil tjene på.

La oss ikke glemme at de som lider av sosial isolasjon og ensomhet, lider i stillhet.

La oss bekjempe denne moderne folkesykdommen med alle midler inkludert digital teknologi og ikke minst forskning på et mer effektivt og inkluderende helsesystem tilpasset livets ulike faser og utfordringer.