Elisabeth Landsverk, privatøkonom SpareBank 1 Østlandet
Elisabeth Landsverk, privatøkonom SpareBank 1 Østlandet

1 av 3 i Viken er bekymret for sin privatøkonomi

Høye matpriser, renter, uforutsette utgifter og strømregninger bekymrer mest. Samtidig er færre negative til egen økonomi nå enn for et år siden.

Det viser en fersk undersøkelse gjennomført av SpareBank 1. På ett år har prisene på varer og tjenester økt med 4,8 prosent ifølge SSB. 21. september er det nytt rentemøte i Norges Bank hvor det forventes at styringsrenta igjen heves med 0,25 prosentpoeng.

– I løpet av det siste året har prisene og rentene økt mye, men vi ser at de fleste er flinke til å tilpasse og omstille seg. Mange har vent seg til en annen økonomisk hverdag der de tenker nøyere gjennom hvordan de bruker pengene sine. Folk er også mindre negative til egen økonomi nå enn for et år siden. Samtidig har privatøkonomien til mange blitt strammere, og det er naturlig at en del er bekymret, sier Elisabeth Landsverk, privatøkonom i SpareBank 1 Østlandet.

I Viken svarer 31 prosent at de er bekymret for sin privatøkonomi.

Vi har blitt mer bevisste

Undersøkelsen bekrefter at mange gjør tiltak i hverdagen. 3 av 4 i Viken har gjort ett eller flere grep for å håndtere stigende priser og økte renter.

– Nærmere halvparten oppgir at de nå handler rimeligere matvarer. Mange har også redusert strømforbruket og planlegger innkjøpene bedre. Vi har rett og slett blitt mer bevisste på hva vi bruker penger på, og det er positivt. Mange av oss har ting eller utgifter vi kan kutte ned på uten at det går ut over livskvaliteten, sier Landsverk.

Dersom prisene eller rentene skulle fortsette å stige, svarer 1 av 3 i Viken at de vil kutte i ferieutgiftene. Like mange vil droppe eller utsette større innkjøp.

Unge frykter de ikke får kjøpt seg bolig

Det er unge i aldersgruppen 18-24 år som er mest bekymret ifølge undersøkelsen til SpareBank 1.

– Mange studenter har en stram økonomi fra før. Den har blitt ytterligere utfordret av til dels kraftig økning i alt fra matpriser til leiepriser. Mange unge kjenner nok på dette. I tillegg er 2 av 10 unge bekymret for ikke å få jobb, sier Landsverk.

2 av 10 unge tror heller ikke de får råd til å kjøpe egen bolig.

– Selv om boligmarkedet har kjølnet den siste tiden, har ikke prisene falt mye. Det kombinert med høyere renter og sterke prisøkninger på mye annet, gjør nok at mange unge ser på det å komme seg inn på boligmarkedet som utfordrende. Rådet er å forsøke å spare litt hver måned slik at man får bygget seg opp en egenkapital. I tillegg er det smart å starte sparing i ung alder og benytte seg av BSU, sier Landsverk.

De aller fleste har en buffer

I Viken svarer 96 prosent at de har en økonomisk buffer. 9 av 10 svarer også at de kan håndtere en uventet utgift på 5.000 kroner om det skulle dukke opp.

– Det er viktig å ha en økonomisk buffer å kunne ta av hvis det dukker opp uforutsette utgifter eller annet du ikke kan forutse. Vi anbefaler å spare seg opp en buffer på omtrent 2-3 måneders lønn. Spar hvis og når du har anledning, sier privatøkonomen.

Halvparten har brukt av bufferen sin det siste året, mens 46 prosent oppgir å ha samme buffer som tidligere.

Hva bekymrer deg mest i din privatøkonomi akkurat nå (Viken)?

De høye matprisene 34 %
Å få uforutsette utgifter 39 %
De høye rentene 30 %
De høye strømregningene 25 %
At jeg ikke har sparepenger eller økonomisk buffer 22 %
De høye prisene på bensin/diesel 17 %
Å ha nok penger til å betale regningene 16 %
Verdifall på min sparing i verdipapirer (fond, aksjer mv.) 9 %
Høye boligpriser 11 %
Store helseutgifter 8 %
Å miste jobben eller bli permittert 7 %
Høye leiepriser 6 %
At gjelden min vokser 7 %
Ikke få jobb 4 %
Skilsmisse / samlivsbrudd 6 %
Usikker på om jeg klarer å beholde boligen 2 %
Usikker på om jeg klarer å beholde bilen 4 %
Jeg har andre økonomiske bekymringer: 1 %
Jeg er ikke spesielt bekymret 32 %

Om undersøkelsen:

Undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på vegne av SpareBank 1 i tidsrommet 1.-5. september. I Viken er antall respondenter 147 personer.