194079

JYSK er bransjens mest lønnsomme

JYSK er lønnsomhetsvinneren blant kjedene i bransjen ifølge VIRKEs handelsrapport 2023-2024.

Det er møbelbransjen som er konsolidert i rapporten, og består av flere store kjeder og noen rene netthandelsaktører. Selv om møbelbransjen opplevde sterk vekst under pandemien, ser man at det er aktører som har utvist god lønnsomhet det siste året.