Skjermbilde 2021-03-31 kl. 18.55.51

Da flyr vi!

Kjære leser,

Da er vi på plass i det norske medielandskapet. I går lanserte vi kundeserviceavisen.no, og er blitt den første avisen i Norge som tar for seg hva som skjer innenfor temaene kunde og kundeservice. Så, da har vi lettet, og ser nå kun fremover!

Vi vil takke alle dere som allerede har sendt oss positive og hyggelige tilbakemeldinger. Det har vært mange godord, og det setter vi virkelig stor pris på. Det styrker oss i troen på at avisen vil treffe en nerve, og bli en plattform for oppdatering, inspirasjon og motivasjon innen dette utrolig spennende området. Arbeid med kunder og kundeservice er tross alt det området som sannsynligvis sysselsetter flest mennesker i Norge, på tvers av alle bransjer.

Kunde og kundeservice

Områdene kunde og kundeservice har flere fellesnevnere enn ulikheter på tvers av alle bransjer. Det er også et område hvor mange ansatte og virksomheter ikke helt forstår at det er kunde og kundeservice de egentlig jobber med.

kundeserviceavisen.no er et resultatet av et omfattende arbeid med å analysere kundeservice i ulike bransjer, som avdekket et stort behov for å dele viten og innsikt på tvers av bransjer, virksomheter og ansatte.

Effektiv bruk av teknologi styrker næringslivets konkurranseevne og øker samfunnets totale produktivitet. Men, hvor fort og hvordan dette skjer er ingen som vet, da svaret ligger i fremtiden!

Tradisjonelle forretningsmodeller endres, og man trenger viden og innsikt for å forstå og for å være med å utvikle!

Hvem er ikke avhengig av kunder?

Målgruppen er alle, både kunder, ansatte, ledere og virksomheter, i privat og offentlig sektor. I alle aldre.

  • Kunde; handler om å være opplyst på hva man som kunde kan forvente og hvordan servicekonsepter og kundeservice utvikler seg
  • Ansatte; det er viktigere enn noen gang at ansatte bidrar for å sikre at virksomheten lykkes, at man jobber systematisk for å ta vare på kundene, som igjen bidrar til sysselsetting og vekst
  • Ledere og virksomheter; i dag er det krevede for eier, styre og ledelse å jobbe med utvikling da alt går raskere, både med hensyn til teknologi og kundeadferd

Den franske filosofen Simone Weil, skrev en gang:

Hvis man ikke kjenner fortiden, forstår man ikke nåtiden og egner seg ikke til å forme fremtiden.

Dette tror vi er en dekkende beskrivelse for fremtiden vi går i møte. Alle må bidra for at kundene skal bli tilfredse, være lojale, og dermed for at en bedrift skal lykkes, vokse og overleve. kundeserviceavisen.no vil på en utradisjonell måte ta en ny vei, og ikke dekke noen enkeltbransje, men tar for seg et område som er viktig for alle!

Send oss gjerne tips

Dersom du har innspill til tema, problemstillinger, intervjuobjekter, spennende bedrifter du vil vite mer om, eller har andre tanker om hva vi bør følge opp og skrive om, så setter vi stor pris på om du bruker «tips oss» muligheten i avisen. Vi følger opp og gir deg tilbakemelding – uansett!

Vi gir gass!

Vi vil publisere interessante og relevante nyheter forløpende, og lar flere av sakene være åpne nå i starten. Vår ambisjon er at du som leser vil se nytteverdien av å holde deg oppdatert, få faglig og interessant påfyll, møte inspirerende mennesker, bedrifter og bedriftskulturer og lar deg motivere til å abonnere på kundeserviceavisen.no. Vi skal gjøre det vi kan for at du blir fornøyd som kunde hos oss!

Da ønsker vi deg en riktig
GOD PÅSKE

Steinar B. Christensen
Redaktør