Skjermbilde 2021-04-06 kl. 20.58.32

Svært tilfredse kunder, år etter år

Sbanken har vært beste bank for privatkunder i EPSI målingen i en årrekke. Høsten 2020 fikk de en score på nesten 81 poeng, mens snittet blant bankene var 70. Hvor viktig er kundeservice sin rolle for de gode resultatene?

Tilbakemeldingene fra de mange tilfredse kundene i forbindelse med Epsi målingen var i hovedsak knyttet til enkle og velfungerende digitale løsninger, høy verdi for pengene og god informasjonsflyt til kundene.