Online,Shopping,Website,On,Laptop,Screen,With,Female,Hands,Typing
FOTO: Shutterstock

Netthandelen har doblet seg siden 2019!

Varehandelen per april har økt med 10 prosent målt mot fjoråret. Netthandelen har den sterkeste veksten på 52,7 prosent målt mot samme periode i fjor. Ser vi netthandel målt mot 2019 har den en vekst på nesten 100 prosent. Butikkhandelen har også en sterk vekst med 6,2% målt mot samme periode i fjor.

Dette fremkommer i en nylig publisert pressemelding fra NTB|Virke.

– Tallene viser at handlevanene våre fortsatt er preget av koronarestriksjoner, med sterk vekst i netthandelen og butikkhandel. Men denne veksten vil dempes i tråd med gjenåpningen av samfunnet, sier Harald J. Andersen, direktør for handel i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

Vekst i handelen selv med nedstengte butikker

Veksten per april drives videre av en ekstra handledag samt det at de to første månedene i fjor var uten koronarestriksjoner. Veksten faller noe tilbake i april grunnet nedstengte butikker, men veksten per april er sterk selv med butikknedstengninger.

– Det ser ut som om noe av denne nedstengte omsetningen flytter seg til andre regioner og til nettet. I tillegg har varehandelen vært flink til å omstille seg når butikkene var stengt og opprettholder en god vekst i varehandelen i sum, fortsetter Andersen.

Krevende likviditetsfase

Mange butikker går nå inn i en krevende likviditetsfase med behov for realisering av varer samtidig som nye sesonger krever nye bestillinger og forfall av moms nærmer seg. Videre er det fortsatt behov for investeringer i digitale løsninger for bedre kontroll og optimalisering av vareflyt. Likviditetspresset er stort. Og netthandelsveksten øker behovet for å skape bedre kundeopplevelser i butikk.

Muligheter og utfordringer

– Vi ser mange utfordringer, men også mange muligheter, særlig når det gjelder samspillet mellom nett og butikk. Undersøkelser viser at veldig mange kunder bestiller på nett og henter i butikk. Det gir muligheter og kan forebygge butikknedleggelser, sier Andersen.

I de kommende månedene vil varehandelen møte svært sterke vekstrater fra fjoråret noe som gjør at den samlede veksten sannsynligvis vil falle i takt med gjenåpningen av samfunnet.

– Flere bransjer sliter fortsatt, blant annet sko og klær. Selv om veksten er stor målt mot fjoråret i april og mars, ligger bransjene fortsatt langt under 2019 som var et normalår. Nå når samfunnet åpner opp oppfordrer vi folk til å fornye garderoben, kjøpe seg nye sko og gjøre seg klar til å dra på kontoret og sommerferie, avslutter Andersen.

Tall fra Virke 28.mai 2021.

https://kundeserviceav.wpengine.com/2021/05/09/kvinner-handler-mer-pa-nett-enn-menn/