Solvår Holsbrekken Skar leder kundesenteret til Gudbrandsdal Energi.
Solvår Holsbrekken Skar leder kundesenteret til Gudbrandsdal Energi.

Evnen til å snu seg raskt er viktig for å lykkes

Gudbrandsdal Energi har vunnet Norsk Kundebarometer i sin bransje 10 år på rad, senest i 2020. I ukens Tett På intervjuer vi Solvår Holsbrekken Skar, som leder kundesenteret for å finne ut hva som ligger bak suksessen.

Med erfaring fra salg og service i TINE, og kundesenteret til DNB, gikk veien videre til Gudbrandsdal Energi (GE) hvor Solvår Holsbrekken Skar har jobbet siden 2015. Erfaring er viktig i turbulente tider. Det er ikke til å stikke under en stol at strømleverandørene er under lupen om dagen. Hvordan håndterer et av de beste kundesentrene i bransjen dette presset?

Det er travelt for strømleverandørene om dagen, hvordan opplever dere på kundesenteret situasjonen?

– Vi er vant med ekstra pågang på vinterstid, men det er klart at denne vinteren er spesiell med tanke på de unormalt høye prisene, forteller Skar. – Kundene som kontakter oss er mer bekymret enn vanlig. Dette har vi forståelse for, og forsøker å veilede etter beste evne, forklarer Skar.

Denne vinteren er spesiell med tanke på de unormalt høye prisene

Samhold gir gode dager, og fornøyde kunder

Hva er en god dag på jobb for deg?

– Jeg er en sosial person som liker meg godt når det er humor og latter rundt meg. Det er det mye av da vi har stor takhøyde på jobb. I kundesenteret er det fint med dager hvor alt fungerer, vi er i flytsonen og kundene er fornøyde, forklarer en smilende Skar.

Markedskonsulentene Lina Marie Krokbø og Tina Praner Lien. FOTO: Gudbrandsdal Energi.

Hva gjør du for å ha flest mulig gode dager?

– Det at vi har et godt samhold i teamet gir gode dager. Vi er flinke til å planlegge og snakke sammen slik at alle er trygge på at de gir riktig informasjon til kundene våre. Dette gir i neste omgang fornøyde kunder, forklarer Skar.

Hvordan spiller du dine kolleger gode?

– Som leder er jeg tilgjengelig og har som mål å være kjapt på ballen når uforutsette ting skjer. Jeg er en forkjemper for at mine medarbeidere til enhver tid skal ha tilgang til den informasjonen som trengs, forteller Skar.

Det at vi har godt samhold gir gode dager

Teknologi og pandemieffekten

 Hvordan påvirker bruk av ny teknologi din arbeidshverdag?

– Gudbrandsdal Energi lanserer mange nye tjenester, som for eksempel smart elbillading. Når slike tjenester lanseres, må vi på kundesenteret være raskt ute med å lære oss hvordan disse løsningene fungerer. Jeg tror at tempoet har økt de siste årene, og evnen til å snu seg fort blir bare viktigere og viktigere, konkluderer Skar.

Når nye tjenester lanseres må vi på kundesenteret raskt lære oss disse

På hvilken måte opplever du at kundenes adferd har endret seg som følge av pandemien?

– Vi opplever at flere bruker tid på å sette seg inn i hvordan strømmarkedet fungerer og ønsker mer informasjon enn tidligere, forteller Skar. – Om dette skyldes pandemien eller det økte søkelyset på strømbransjen er uvisst, men jeg mener uansett det er positivt. Det har ført til at vi er mer bevisste på hvordan vi kommuniserer med, og informerer kundene våre, forteller Skar til slutt.

Faktaboks

  • Kundesenteret til Gudbrandsdal Energi er lokalisert på Vinstra i Gudbrandsdalen
  • Behandler ca. 100 000 henvendelser i året.
  • 10 ansatte
  • Betjener e-post, telefon, Facebook og chat.
  • Selskapet feiret 100 år i 2016.