2838C07E-D77A-4033-9470-E4104D89BC7B
FOTO: Jo Michael

Torbjørn ønsker å være pådriver for å bedre offentlig service

I offentlig sektor finner vi noen av landets største og mest kompetente miljøer for bruker-, innbygger- eller kundeservice. Det er etablert et forum for å sikre erfaringsdeling og positiv utvikling av fagfeltet service. Gjesten i denne episoden av kundeservice-podcasten er Torbjørn Vinje. Han er daglig leder i Forum for offentlig service. Vi snakker om bakgrunnen for etableringen av forumet og fokusområder på veien videre.

Kan du fortelle litt om deg selv?

– Jeg har lang erfaring fra blant annet prosjektledelse for etablering av offentlig servicekontor, Statens Vegvesen og jeg har fått prøvd meg i smykkebutikk. I 2007 kom jeg tilfeldig inn som daglig leder av Forum for offentlig service. Det har vært morsomt å følge forumet hele veien, forteller Vinje.

Hva er Forum for offentlig service?

–  Det er en politisk uavhengig landsomfattende organisasjon, som arbeider for å fremme omstilling til en innbyggervennlig offentlig serviceforvaltning. Vi er en interesseorganisasjon for de som jobber i det offentlige, og mener at den enkelte innbygger fortjener og har krav på gode offentlige tjenester, innhold og service, sier han.

Hvorfor ble forumet etablert?

– I 2001 gikk Arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo ut med et klart mål: innen utgangen av 2003 skulle det vært minst ett servicekontor i hver kommune. Som innbygger så vil jeg jo at offentlige tjenester skal være enkle og tilgjengelige – hver gang jeg har bruk for dem. Mottoet var: ett sted, én dør, ett telefonnummer, sier Vinje.

– Dette var tidlig på 2000-tallet, så det var ikke så mye digitalt fokus. Servicekontorene skulle ha både kommunale og statlige tjenester, og gi bedre grunnlag for samordning og skreddersy for hver enkelt. Dette gjaldt blant annet skatt, trygd, arbeid, politi, og kirke.

Vinje kan fortelle at det i praksis har vært gjort mange forsøk, med blanding av både generalister og spesialister, og veksling på å være i front.

– Servicekontorene har kommet fordi de er nyttige, og fordi det er en hensiktsmessig måte å organisere tjenester på.

FOTO: Privat

Hvordan er forumet organisert?

– Man så raskt et behov for en felles organisasjon. Vi ønsker å være en pådriver for bedre offentlig service. Når utviklingen gikk videre, så begynte man å tenke mer på offentlig sektor som ett. Alle offentlige virksomheter kan være medlem. Styret er sammensatt for å ivareta ulike interesser, være tverrfaglig og ha bedre samhandling, forteller Vinje.

Hva tenker du om fremtiden for offentlig service?

– Servicekontorene er under press. Det blir stadig flere nettbaserte tjenester, og behovet for fysisk tilstedeværelse minker. Når digitale tjenester utvikles på brukernes premisser, så betjener de fleste seg selv. Men det er mange som ikke mestrer dette, gjerne på grunn av språk, alder, kultur eller nedsatt funksjonsevne, sier Vinje.

– Det er viktig at det finnes veiledere, og at det er et fysisk tilbud for alle som trenger det.

Vinje kan fortelle at NAV og Skatteetaten er eksempler på store offentlige tjenesteytere.

– NAV er jo et gigantisk offentlig servicekontor i seg selv, med områder som arbeid, trygd og sosiale tjenester. De har funnet en form som fungerer stadig bedre. Det var første gang stat og kommune samarbeidet så tett om en felles tjeneste. Skatteetaten var på sin side tidlig ute med digitalisering, og det har nærmest skjedd en revolusjon. De fleste trenger nå bare å se gjennom og godkjenne – slik at «skatten bare skjer», sier han.

Hva er driverne fremover?

– Det blir stadig flere eldre sammenlignet med andelen som er i arbeid. Kommuneøkonomien kommer til å være en sterk driver for å få til endringer. Først de senere årene har man skjønt hvordan utvikling av brukervennlige tjenester bør foregå, med tverrfaglige grupper, brukertesting og løpende lansering av delløsninger, sier Vinje avslutningsvis.


Podcast i samarbeid med CustomerTrends